Posts

Cietsiržu savienošana

Siržu savienošanās – tā ir sajūta, ka mēs atrodamies vienā sirdī: saprotam viens otru, jūtam, mums ir viens mērķis un ir tikai viens spēks, kurš mūs vada. Taču savienošanās priekšnoteikums ir saprast sevī, ko nozīmē atšķirtība.

Viens neeksistē bez otra, pretstati viens otru atbalsta. Divām īpašībām nepieciešams būt kopā: Radītājs un radība, vēlme baudīt un vēlme atdot. Tad mēs vienu jūtam uz otra fona.

Taču vienu īpašību: tikai vēlmi baudīt vai tikai vēlmi atdot mēs neesam spējīgi ievērot. Tādēļ mums jāsajūt, ka mūsu vienotībā ir ietvertas divas pretējas īpašības.

Vispirms jāpateicas Radītājam par to, ka visi kontinenti, visi cilvēki visā pasaulē tagad atrodas vienādā stāvoklī. Radītājs dod mums gan garīgo, gan materiālo stāvokli. Ne kas tāds vēl nekad nav bijis. Mūsu materiālā pasaule sāk sasaistīties ar garīgo pasauli un tā jau patiešām ir Mašiaha darbība, kas izvelk šo pasauli uz Augstākās pasaules pakāpiena.

Tāpēc jābūt vairāk saistītiem sirdīs, nodomos, vēršoties lūgšanā pie Radītāja. Un šādi mēs attīstīsim mūsu kopīgās jūtas. Tas viss atkarīgs no katra individuāla, neliela ieguldījuma.

Man ir akmens sirds, kura neko nejūt, bet es dzirdu, ka biedri jūt viens otru un tādēļ tiecos pie viņiem. Un šādi tiecas vēl otrs biedrs, un trešais – mūsu ir miljoniem! Nedrīkst palaist garām savu iespēju, noniecinot to, ko Radītājs mums dod.

Dienu no dienas jūs arvien vairāk sāksiet redzēt, kā mūsu grupa saņem svētību no augšienes, pacēlumu, izpratni, saikni ar Radītāju. Radītājs aizpilda starp mums radušos tukšumus, kurus paplašināja vīruss, paverot mums iespējas garīgi attīstīties.

No rīta nodarbības 07.04.2020

Avots krievu valodā

Dzīve, nāve un apziņa

Jautājums: Ja ne dvēsele, tad kas pāriet uz jaunu ķermeni piedzimstot no jauna pārdzimšanu riņķojumā?

Atbilde: Punkts sirdī.

Jautājums: Kas notiek ar mūsu apziņu, kad mirs bioloģiskais ķermenis?

Atbilde: Nekas nenotiek. Lieta tā, ka mūsu apziņa eksistē tādēļ, lai nodrošinātu mūsu egoismu. Kad egoisms mirs, tas ir, slēpjas no mums, tad mums apziņa nav nepieciešama. Tāpēc tā zūd.

Taču ar mūsu metodikas palīdzību, mēs attīstām jaunu apziņas veidu un jaunu vēlmju veidu. Jaunā apziņa apkalpo jauno vēlmi – vēlmi dot. Taču tādēļ mums nav nepieciešams mirt. Mēs varam izdzīvot vairākas dzīves un nāves sava ķermeņa eksistēšanas laikā.

Turklāt nomirstot, mēs nejutīsim, ka mirstam, tāpēc ka mēs jau atradīsimies absolūti citā „ārpus ķermeņa” stāvoklī.

No nodarbības krievu valodā, 07.10.2018.

Avots: www.laitman.lv

Unikāls vēstījums no katras dvēseles

Tam kurš vēlas strādāt pie Radītāja ir jāiekļaujas visā radījumā, tas ir, nepieciešams sajust viņu vēlmes, pievienoties visām dvēselēm, iekļaujot sevi viņos un viņus sevī.

Viņš sev atstāj tikai nepieciešamo, lai savienotos ar Radītāju un visa viņa atlikusī vēlme ir iekļauties kopīgajā radījumā. Vēlme mums tiek dota tikai ar šo mērķi, lai pieslēgtos pie visiem.

Un tādēļ ir nepieciešams savienot sevi ar visiem biedriem un pacelt viņus augšup uz viņu sakni. Iznāk, ka katrā no mums paliek tikai punkts sirdī, taču visas citas īpašības, vēlmes, nodomi ir nepieciešami tikai tādēļ, lai caur punktu sirdī saistītos ar visiem, saistītu visus ar Radītāju, un caur šo punktu sirdī nodotu atbildi no Radītāja atpakaļ visiem citiem.

Cilvēks, kurš šādā veidā strādā, tiek dēvēts par „Ādamu” un ir tvertne visai milzīgajai vienas vienotas dvēseles tilpnei. Par šādu cilvēku var kļūt katrs no mums, tāpēc ka katram ir savs punkts sirdī, caur kuru viņš pieslēdzas Radītājam, nododot no visiem Radītājam, un no Radītāja visiem tieši viņam raksturīgo, unikālo vēstījumu.

Iznāk, ka katrs cilvēks ir pilnvērtīgs Ādams, un visa Radītāja radītā konstrukcija, dvēsele pieder katram. Taču katram tā ir sava, specifiska, saistīta caur viņa punktu sirdī.

Dodot katram no mums punktu sirdī, Radītājs ļauj pievienot pie tās visus citus, veidojot katra dvēseli specifisku, individuālu, personīgu. Un pēc tam visi punkti sirdī savienojas kopā vienā kopīgā kli „ĀDAMĀ”.

No rīta nodarbības, 08.10.2018.

Avots: www.laitman.lv