Posts

Sievietes garīgā loma, 10. daļa

Kurš ir vairāk izlabots – vīrietis vai sieviete?

Jautājums: Vai var sacīt, ka sieviete sākotnēji ir garīgi vairāk izlabota, nekā vīrietis?

Atbilde: Daļēji jā. Taču no otras puses, vīrietim saistībā ar to ir dotas lielākas iespējas sevi izlabot, nekā sievietei. Tā ka šajā īpatnējā situācijā nevar sacīt, ka vīrietim ir vairāk priekšnosacījumu un iespēju, kā sievietei.

Sievietēm ir daudz līdzsvarotāks egoisms, un daudz mazāk nosacījumu. Taču vīriešiem gluži pretēji. Tomēr arī starp vīriešiem un starp sievietēm ir milzīga atšķirība – pilna palete egoistisku stāvokļu.

No nodarbības krievu valodā, 08.03.2020.

Avots krievu valodā

Sievietes garīgā loma, 9. daļa

Kā liktenis divus cilvēkus aizved līdz laulībai?

Jautājums: Kas ir sieviete vīrietim un vīrietis sievietei garīgajā? Kā viņi identificē viens otru? Vai ir kādas likumsakarības ģimenes un garīgajā dzīvē?

Atbilde: Par to nevajag domāt. Ir noteikti garīgi apstākļi vīra un sievas starpā, taču ne vairāk. Nav nepieciešams izskatīt visus pārējos.

Jautājums: Un tomēr, vai ir paredzētas kādas aktīvas savstarpējas mijiedarbības starp dzīvesbiedriem?

Atbilde: Jā, nenoliedzami. Ne jau vienkārši tāpat mēs satiekamies un apprecamies. Kaut arī dažkārt mēs pieļaujam daudz visa veida kļūdas, taču, ja mums ir bērni, tad tā jau ir ģimene. Un tad atbilstoši tam rēķinās ar vīrieša un sievietes savstarpējo saikni.

Jautājums: Ja nav nejaušību, tad kā dvēseļu savienojums viņu labošanas vajadzībām saistīts ar to, kā liktenis divus cilvēkus aizved līdz laulībai?

Atbilde: Jums šķiet, ka jūs saved liktenis, kuram it kā ir aizsietas acis un tas no pūļa izvelk vienu un otru, un saved kopā? Nekā tamlīdzīga!

Tie visi ir garīgie spēki, kas darbojas saskaņā ar sākotnējo dvēseles sašķelšanās nosacījumu un ar galīgo nosacījumu – visu sašķelto daļu savienošanos kopā. Starp šiem diviem nosacījumiem visas dvēseles iziet savu pārkārtošanos, savietošanos, savienošanos, dzemdē bērnus utt.. Tas viss notiek pakāpeniski – šādi mēs nonāksim līdz kopīgai izlabotībai.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 08.03.2020.

Avots krievu valodā

Sievietes garīgā loma, 8. daļa

Kā saglabāt laulību?

Jautājums: Zināms, ka viens no šķiršanās iemesliem ir laulātā egoisms. Kabalas apgūšanas procesā egoisms aug gan vīram, gan sievai. Kā viņiem saglabāt laulību, ņemot vērā neizbēgamo egoisma augšanu Augstākās gaismas ietekmē?

Atbilde: Nepieciešams vienmēr viens otram palīdzēt, neskatoties ne uz kādām nesaskaņām.

Tas ir, laulātie saprot, ka viss starp viņiem notiekošais ir katra egoisms, ar kuru cīnīties ir ļoti smagi. Grūti kopdzīvi izturēt tik ilgus gadus ar pieaugušiem bērniem vai pat mazbērniem. Tādēļ viņiem nepieciešams kaut kādā veidā sevi noskaņot uz to, ka viņu laulība ir uz visu dzīvi. Citu variantu nav.

Radot bērnus vispirms vienā ģimenē, pēc tam otrā, tad trešā tu dari bērnus nelaimīgus. Viņi tev to nekad nepiedos. Bērns, kuru tu atstāji nākamās ģimenes dēļ, vienalga jutīsies, kā tevis nodots. Nepieciešams būt gataviem uz to, ka ar šo bērnu tu paliec uz visu mūžu. Nevis ar sievu, ar kuru tu, iespējams, ar prieku izšķirtos, bet ar bērniem, kuri jums radušies.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 08.03.2020.

Avots krievu valodā

Sievietes garīgā loma, 7. daļa

Lai visu izlemj Radītājs

Jautājums: Kā šīs pasaules grūtības iespaido sieviešu garīgās atdeves īpašības iegūšanu un attīstību? Piemēram, ja nav iespēju nodibināt ģimeni, iziet pie vīra, dzemdēt bērnus utt. – tas kaut kā traucē vai palīdz?

Atbilde: Ja kaut kādi apstākļi jums traucē nodibināt ģimeni un jums šķiet, ka tas jūs virza studēt kabalu, nevis iedziļināties bērnu audzināšanā un mājinieku apkalpošanā, tad, protams, šādi arī notiks.

Es uzskatu, ka attiecībā uz to mums nevajag būvēt nekādus plānus, tāpēc ka mēs nezinām Radītāja plānus. Mums vienkārši jāiet uz priekšu.

Ir iespēja iziet pie vīra – izejiet. Ir iespēja nodarboties ar kabalu – nodarbojieties. Izejot pie vīra un iegūstot ģimeni, veltiet sevi ģimenei. Ja vēl bez tā būs iespēja arī klausīties nodarbības – turpiniet mācīties.

Taču nevajag nolemt: „Viss, neprecēšos, nodarbošos tikai ar kabalu”. Tā nedrīkst. Atrodoties mūsu dzīvnieciskajā pasaulē, mums nepieciešams uzticēties Radītājam, lai Viņš izlemj, kādiem mums būt.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 08.03.2020.

Avots krievu valodā

Sievietes garīgā loma, 6. daļa

Gala pietura – savas dvēseles saknes sasniegšana

Jautājums: Kāda ir atdeves īpašības iegūšanas specifika sievietei?

Atbilde: Sievietēm ir īpašs dvēseles veids savādāks nekā kā vīriešiem. Nav iespējams pateikt, kas kabalā labāk un kas sliktāk: būt vīrietim vai sievietei. Tāpēc, ka saskaņā ar dvēseles īpašībām cilvēkam tiek doti visi pārējie nosacījumi: ģimene, vīrs/sieva, darbs un viss, kas ar viņu notiek.

Nedomāju, ka nepieciešams īpaši tajā orientēties. Ja es būtu piedzimis par sievieti, man būtu citas īpašības, citas funkcijas, cits liktenis, protams. Taču nav pat vērts par to pārdzīvot – gala pietura cilvēka liktenī visiem ir vienāda: savas dvēseles saknes sasniegšana.

Tāpēc neatkarīgi no tā, vai jūs esat sieviete vai vīrietis, visiem ir sava dvēseles sakne, kuru katram noteikti ir jāsasniedz un viņš to sasniegs. Nav svarīgi, kas viņš ir pašreizējā mirklī. Tādējādi šeit nav vieta izskaidrošanai, kuram ir paveicies vairāk, kuram mazāk. Tas ir absolūti nepareizi.

Radītājs ir absolūti taisnīgs. Šeit nevienam nav pārākuma pār otru. Cilvēks var būt, piemēram, melnstrādnieks Āfrikā un tomēr viņa galējā īpašība un dvēseles stāvoklis atrodas tajā pašā līmenī, kā visiem dižajiem kabalistiem un dižajām dvēselēm. Starpība tikai pasaulīgās funkcijas izpildē – tas ir, izlabošanā.

Garīgajā gluži pretēji, jo sliktākos stāvokļos es atrodos, jo lielāka iespēja sasniegt augstāku pacēlumu un izlabot sevi. Rezultātā iznāk, ka mēs visi kļūstam absolūti vienādi un nevienam nevar būt nekādas pretenzijas Radītājam, kādēļ Viņš viņu radījis šādu.

Varbūt tas nedaudz pavājina interesi un konkurētspēju, taču jūs par to aizmirsīsiet, tāpēc ka jebkurā gadījumā uz visu skatīsieties caur pasaulīgiem rāmjiem, pasaulīgām īpašībām. Un tikai tad, kad jūs nonāksiet garīgajā pasaulē, jums šķitīs: „Kāpēc es neesmu vēl sliktāks?” Tāpēc, ka tieši no tā, ka jūtaties sliktāki par citiem, jūs spējat sasniegt lielu pacēlumu un sniegt lielu baudu Radītājam.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 08.03.2020.

Avots krievu valodā

Sievietes garīgā loma, 5. daļa

Kāpēc radīt pēcnācējus?

Jautājums: Bērni bieži saka: „Kāpēc tu mani dzemdēji? Es tev to nelūdzu”. Kā atbildēt uz šo jautājumu?

Atbilde: Ja bērns man jautātu: „Kāpēc jūs mani dzemdējāt? – es sacītu: „Tāpēc, ka tāds ir dabas likums”.

Tāpat kā mani dzemdēja, arī man nepieciešams radīt pēcnācējus, lai paaudžu gaitā mēs kopā pakāpeniski izlabotu kopīgo egoismu, kurš katrā no mums ir mazā devā.

Es nedaudz izlaboju egoismu, tu nedaudz izlabo un tā katrs. Tādā veidā visa cilvēce virzās uz kopīgo izlabošanu. Tādēļ mums nepieciešams dzemdēt bērnus.

Torā rakstīts, ka ģimenē jābūt diviem bērniem: zēnam un meitenei. Taču, ja vienā ģimenē nav divu bērnu, tad cita ģimene to kompensē.

Jautājums: Sievietei, kura nodarbojas ar kabalu, kāds būtu pareizais nodoms bērna radīšanai, lai tā būtu nevis materiāla vēlme, bet garīga?

Atbilde: Nodomam jābūt tikai uz atdevi. Tādēļ gan bērnus ieņemot, gan viņus audzinot, vēlams būt atdeves nodomā un ar viņiem pastāvīgi par to runāt. Viņi pamazām pieradīs pie šiem vārdiem un sāks interesēties par to iekšējo nozīmi.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 08.03.2020.

Avots krievu valodā

Sievietes garīgā loma, 4. daļa

Vīrietis un sieviete garīgajā

Jautājums: Vai šīs pasaules sievietē spēj attīstīties gan saņemšana, gan atdeve? Vai sieviete būs harmoniska, ja mācēs saņemt atdeves dēļ?

Atbilde: Šajā pasaulē vīrieši un sievietes iedalās pēc ārējām bioloģiskām pazīmēm, taču garīgajā tam vispār nav nozīmes.

Garīgajā pasaulē katrā no mums, vai tas būtu šīs pasaules vīrietis vai sieviete, formējas dvēsele no vēlmes saņemt un nodoma atdot. Tāpēc jūs garīgi varat būt vīrišķā daļa, tas ir, atdodošā, taču jūsu vīrs, dzīves pavadonis – sievišķā daļa. Pēc tam, atkarībā no jūsu pūlēm un stāvokļiem, jūs varat apmainīties vietām. Tam nav nekāda sakara ar fizisko dzimumu.

Ja jūs kopā ar vīru vēlaties garīgi strādāt, jūs jau pārstāvat grupu. Grupa ir minimums divi cilvēki, var būt arī desmit, taču ne vairāk. Grupā katrs atdod un katrs saņem.

Tādēļ katrs spēlē saņēmēja lomu kā sieviete, ko dēvē par „sievišķo daļu” un arī dodošā lomu, ko dēvē par „vīrišķo daļu”. Un arī tam nav nekāda sakara ar viņu dzimumu. Tā ka tas viss ir ļoti nosacīti.

Mūsu pasaulē atšķirība starp vīrieti un sievieti ir stingri nofiksēts priekšstats, pamatojoties uz fiziskām pazīmēm. Taču garīgajā pasaulē vienā minūtē es spēju pārvērsties no vīrieša par sievieti un no sievietes par vīrieti. Viss atkarīgs tikai no tā, kādā mērā manī izpaužas egoisms un kādā mērā es spēju virs tā pacelties.

Es jums visām vēlu būt garīgiem vīriešiem, taču pasaulīgajā dzīvē palikt brīnišķīgām sievietēm.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 08.03.2020.

Sievietes garīgā loma, 3. daļa

Nosliekt kausu uz labā pusi

Taču, ja cilvēkam ir tikai saņemšanas spēks un nav atdeves dzirkstis, tad viņš nespēj izdarīt izvēli, lai atgrūstu ļauno un izvēlētos labo, tāpēc ka šādā gadījumā viņam nav spēka, kas spētu nosliekt kausu uz labā pusi. (Rabašs, „Dargot sulam”, 294. „Tieši no vīrieša un sievietes”)

Vissvarīgākais ir atdeves īpašība. Mums nepieciešams to maksimāli attīstīt un atbilstoši tai lietot sievišķo saņemšanas īpašību, lai mums vienmēr būtu iespēja pacelt atdeves īpašību virs saņemšanas īpašības. Tad mēs spēsim saņemšanas darbības veikt dēļ atdeves.

Tāpēc tieši tad, kad šie abi spēki ir vienādi – saņemšanas spēks un atdeves spēks, – un tas ir visoptimālākais variants, tad cilvēkam ir vieta darbam un piepūlei, lai ar piepūles palīdzību spētu nosliekt kausu uz labā pusi.

Un šo darbību – kad kauss nosliecas uz labā pusi, dēvē par jaundzimušo. Tas ir, Radītājs dod dzīvības garu šai darbībai.

Šeit netiek runāts par atsevišķiem ķermeņiem, bet par vienu cilvēku, tāpēc ka katrā no mums ir sievišķā un vīrišķā daļa. Ja tās atrodas pareizā mijiedarbībā, kad cilvēks, strādājot ar sevi, izsauc sevī šādu augstākās gaismas iedarbību, ka visa viņa vēlme saņemt atrodas zem nodoma atdot, tad viņš darbojas pareizi, izlaboti.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 08.03.2020.

Sievietes garīgā loma, 2. daļa

Vīrišķās un sievišķās sākotnes savietošana

Tieši no vīrieša un sievietes piedzimst auglis. Taču tikai no vīrieša vai tikai no sievietes nekas nevar piedzimt.

Par vīrišķo sākotni dēvē atdeves spēku, par sievišķo sākotni – saņemšanas spēku. Taču auglis ir labie darbi, kuros dzīvos dzīvības gars. (Rabašs, „Dargot Sulam”, 259. „Tieši no vīrieša un sievietes”)

Vīrišķā sākotne ir nolūks dēļ atdeves, sievišķā sākotne ir vēlme saņemt. Ja tie savstarpēji savienojas, tad notiek to pareizs savietojums. Un iznāk, ka tad, kad vēlme saņemt un virs tās nolūks dēļ atdeves savstarpēji mijiedarbojas, tie spēj sevī atklāt Radītāju, tas ir, veikt vislabāko, visaugstāko darbību, kāda mūsu pasaulē ir radījuma varā.

Neviens vīrietis un neviena sieviete nespēj to izdarīt atsevišķi. Tikai pareizi kombinējot vīrišķās atdodošās un sievišķās saņemošās īpašības tie spēj īstenot saņemšanu dēļ atdeves, tas ir, no sevis izveidot līdzību Radītājam. Citādā veidā neviens no viņiem nav pilnīgs.

Jautājums: Kāds ir vīrišķās un sievišķās sākotnes pareizs savietošanas princips?

Atbilde: Saskaņā ar kabalas mācību katrā no mums ir vīrišķā un sievišķā sākotne. Cilvēkam nepieciešams strādāt tā, lai viņa vēlme saņemt būtu pilnīgi zem nolūka atdot (dēļ atdeves). Un tad iznāks pareiza mijiedarbība.

Mums nepieciešams saprast, ka runa nav par sievieti un vīrieti, bet tieši par pareizu šo sākotņu mijiedarbību cilvēkā.

Taču no otras puses, ja mēs runājam par ģimeni, par pareizām vīrieša un sievietes attiecībām, tad runājam par viņu skaidru savu īpašību izpratni, kad sievietes īpašības un vīrieša īpašības kombinējas tā, ka patiešām dod garīgu augli. Katru reizi viņi dzemdina no sevis nākamo stāvokli un to dēvē par viņu bērna piedzimšanu.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 08.03.2020.

Avots krievu valodā

Sievietes garīgā loma, 1. daļa

Sievišķās sākotnes izlabošanas vārdā

Vienā no rakstiem Rabašs raksta: „Kura ir tā tīkamā sieva? Tā, kura izpilda vīra vēlmes.

Zināms, ka cilvēks tiek dēvēts par sievieti, „nukva”, ja saņem gaismu no Saimnieka. Radītājs sniedz baudu saviem radījumiem. Kad cilvēks tiek dēvēts par tīkamu sievu? Tad, kad izpilda vēlmes, tas ir, kad visās baudās, kuras saņem, viņš izveido nodomu izpildīt Saimnieka vēlmi bez jebkādas vēlmes sev.”

Ja šo citātu izlasīs vienkāršs cilvēks, viņš, iespējams, noturēs kabalistus par viduslaiku vergturiem.

Taču, mācoties kabalu, mēs sākam saprast, ka šeit domāta mūsu vēlme, dēvēta „sieviete”. Kabalā vēlme saņemt tiek dēvēta par sievietes vēlmi, taču vēlmi atdot – par vīrieša vēlmi.

Tam nav nekāda sakara ar dzimuma definējumiem mūsu pasaulē. Tāpēc nekādā gadījumā netiek domāti sievietes un vīrieši, vienkārši gribam teikt, kādā mērā sieviešu garīgās saknes ne tikai atšķiras no vīriešu, bet ir daudz svarīgākas par tām. Tāpēc ka viss, kas pasaulē tiek darīts dēļ izlabošanas, tiek darīts sievišķās sākotnes izlabošanai.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 08.03.2020.

Avots krievu valodā