ISKUSTVO KABALE

Zamislite da je stvarnost poput goblena… Što kad biste mogli preokrenuti sliku i otkriti da su na njezinu naličju skriveni šavovi i poveznice koji određuju kako izgleda lice slike?

Upravo je takva i mudrost kabale – precizna znanost o skrivenim prirodnim silama, koja se prenosi s generacije na generaciju preko 5000 godina. Znate li što je najbolje od svega? To što je bila namjerno skrivena sve do vremena kad će čovječanstvu biti najpotrebnija – a to je upravo naše doba.