Entries by Jolita Jolita

Palenkti pasaulį į gėrį

Gyvename karo metu ir tikimės, kad kasdien bus paskutinė karo diena. Ir reikia sustiprinti ryšį tarp mūsų, nes tik per vienybę priartinsime sau Kūrėją, kad Jo jėga mus apgintų ir atneštų visiems taiką. Meldžiamės už mūsų draugus, kurie yra fronte, už visus kareivius, ir už tuos, kurie pateko į nelaisvę, ir tikimės, kad netrukus visi […]

Sunkios dienos

Per šias sunkias dienas, kai Izraelio tauta atsidūrė didžiulėje krizėje, su sudaužyta širdimi, galime siekti tik vieno: pamiršti apie visus tarpusavio nesutarimus ir susijungti virš visų skirtumų, būtent jų nepaisydami. Ir tai atves mus į išsitaisymą. Iki šiol galima klausytis abipusių kaltinimų, kas kaltas dėl to, kas vyksta ir kaip tai prasidėjo. Bet kaltė – […]

Laimėti kare su blogiu

Svarbiausia, ką nūnai visiems reikia žinoti, kad ryšys tarp mūsų, netgi per atstumą ir sienas, turi išgelbėti visą pasaulį nuo blogio. Jeigu su kiekviena krentančia rakete tau kyla neapykanta ir pretenzijos draugams, Kūrėjui, reikia prisiminti, kad viskas ateina iš Kūrėjo: visi tavo norai, pojūčiai. Todėl reikia kreiptis į Jį ir prašyti ištaisymo, kad vietoj neapykantos […]

Visuotinė alergija

Klausimas: Kodėl nūnai tiek daug alerginių susirgimų? Kas yra alergija? Atsakymas: Alergija – tai nejautrumas, neigiama reakcija į ką nors. Ką reiškia „Esu alergiškas tau“? Tai reiškia, kad tavęs nepriimu, neigiamai reaguoju į tave, man bloga kontaktuojant su tavimi. Tai ir yra alergija. Šiandien ji pasireiškia beveik visur. Esmė ta, kad užteršėme viską, kas patenka […]

Šokti į meilės jūrą

Kalbama ne apie meilę tarp vyro ir moters ar tarp tėvų ir vaikų, bet apie tokią meilę, kuri aukščiau kūno, aukščiau visų išskaičiavimų – tiesiog begalinis vandenynas, į kurį galima įbristi ir išnykti jo gelmėse. Štai taip mums reikia panirti į savo jausmus tarsi į vandenyną. Brendame į šią jūrą, o ji mus stveria ir […]

Labiau stengtis

Jei permatytume gamtą kiaurai, pastebėtume, kad kiekviena gamtos dalis yra priešinga ir atskirta nuo kitų dalių. Tas pats vyksta tarp žmonių: nė vienas nėra panašus į kitą. Bet būtent todėl, kad esame tokie skirtingi, galime siekti kits kito, galime užmegzti tokį ryšį, kuris leis dėti daugiau pastangų. Kūrėjas tikslingai sudaužė mus pačioje kūrimo pradžioje, taip […]

Kai meilė kenkia

Klausimas: Kas yra besąlygiška meilė? Kaip ir kodėl ji kenkia tėvams ir vaikams? Atsakymas: Absoliuti meilė vaikų neugdo. Vaikai turi suprasti, kad yra tam tikros sąlygos meilei pasireikšti. O tėvai irgi turi jausti iš tėvų kokį nors davimą: teisingą – neteisingą, tinkamą – netinkamą, sau – nuo savęs ir pan. Kad tarp jų kiltų tinkami, […]

Kreiptis į Kūrėją per grupę

Klausimas: Būna būsenų, kai „geriau mirti, nei taip gyventi“. Kūrėjas tarsi parodo tavyje tavo blogį. Ir tampa labai baisu nuo kylančių minčių. Kaip su jomis dirbti? Atsakymas: Turite grupę. Per ją reikia kreiptis į Kūrėją ir per ją gauti iš Jo šviesą. Gauti per grupę kur kas sunkiau, bet duoti galima tik per ją. Klausimas: […]

Begalinio gilumo straipsniai

Kaskart skaitant kokį nors Rabašo straipsnį, mums atrodo, tarsi jį matytume pirmąsyk. Tai dėl to, kad keičiamės mes, ir viskas keičiasi. Juk bet kuris Rabašo straipsnis susijęs su aukštesniąją jėga, ir todėl iš jos gauna pripildymą ir perduoda mums. Taip veikia kiekvieną kartą, tarsi jungiantis adapteris tarp mūsų ir aukštesniosios jėgos. Tai neįtikėtini straipsniai. Rabašas […]

Pasaulių sistemos kūrimo pagrindas

Klausimas: Kaip keturios noro raidos stadijos pasireiškia mūsų kasdieniame gyvenime? Atsakymas: Keturios stadijos yra pagrindinės kuriant visą gamtos sistemą. Tai jos negyvasis, augalinis, gyvūninis ir žmogaus lygmenys. Kiekvienas iš jų dar dalijamas į keletą, paskui vėl ir vėl. Kitaip tariant, ką matome priešais save supančiame pasaulyje – tai vis didesnio susiskaidymo gamtoje per keturias stadijas […]