Kabala yra mokslinis dvasinio pasaulio tyrinėjimo būdas. Įprastiniai mokslai, tokie kaip fizika, chemija, biologija, tiria tik fizinį pasaulį, kurį jaučiame savo penkiais jutimo organais. Tačiau, kad visiškai pažintume mus supantį pasaulį, reikalingas įrankis, leidžiantis tirti ir kitą, paslėptą, penkiais jutimo organais neapčiuopiamą pasaulio dalį. Kabalos mokslas ir yra tas įrankis. Anot kabalos, visą realybę sudaro […]
This post is only available to members.
Visų pirma pasauliui būtina įsisąmoninti blogį – tai yra pripažinti, kad papuolėme į tokią būseną, apie kurią nieko nežinome, ir negalime perdirbti tų duomenų, suvesdami į kokią nors teisingą sistemą. Jokios sistemos, kurias sukūrėme pagal savo protą ir širdį iki šios dienos, toliau nebeveikia. Tai visapusė, o ne tik ekonomikos krizė. Ne tik doleris pinga […]
This post is only available to members.
„Zohar“, „Vajece“  skyrius, 59 psl.: „Ir štai Kūrėjas stovi aukščiau“. Čia, matydamas kopėčias, išvydo Jokūbas tikėjimo ryšį – Nukvą, sujungiančią visas sfiras draugėn. Posakis „Stovi aukščiau“ – nurodo druskos stulpą, kalvą. Nes visos pakopos kaip viena yra šiose kopėčiose, Nukvoje, idant viskas būtų sujungta vieningu ryšiu, nes šios kopėčios patalpintos tarp dviejų pusių, kaip pasakyta: „Aš esu […]
This post is only available to members.
Žmogus sukurtas tokios būsenos, kad jam atrodo, lyg egzistuotų kiti žmonės ir jį suptų didžiulis pasaulis. Tačiau visa tai – jo vidiniai norai, kurių kol kas neįstengė sujungti kartu, kad pagaliau išvystų, jog yra tiktai jis vienas, stovintis priešais Kūrėją. O visus iškraipymus, kliūtis, pašalines mintis ir norus, neva „atsitiktinius“ jam nutinkančius įvykius, jis turi priskirti […]
This post is only available to members.
Ar jau baigėsi žmonijos evoliucija? Tarpinė grandis tarp negyvojo ir augalinio lygmens – tai koralai, o tarp augalinio ir gyvūninio – vadinamasis „kelev sade“, kuris aprašytas Babilono Talmude. Jo virkštelė pritvirtinta prie žemės, ir iš jos jis maitinasi. Kai šią virkštelę nupjauna, jis miršta. Tarpinė grandis tarp gyvūno ir žmogaus – beždžionė. (Baal Sulamas „Mokymas […]
This post is only available to members.
Avo mėn. 9 d. simbolizuoja Šventyklos sugriovimą, įvykusį dėl Izraelio tautoje tvyrojusios neapykantos be priežasties. Matome, kad per visą istoriją žydų tautoje buvo ir yra tam tikros grupės, kovojusios tarpusavyje. Tai ir yra ta neapykanta. Žydai – tai tauta, kurią Senovės Babilone subūrė Abraomas, kai tarp žmonių kilo neapykanta. Jis mokė, kad tik viena priemonė gali […]
This post is only available to members.
Du ryšio su dvasiniu pasauliu šaltiniai Klausimas: Mūsų ryšys su dvasiniu pasauliu galimas arba per kabalistų parašytą knygą, arba per žmones, kurie jau pasiekė šią sistemą? Atsakymas: Ne, ryšį su aukštesniuoju pasauliu labai sunku užmegzti per knygą. Tik per mokytoją. Ir taip nuolatos, iš kartos į kartą. Knyga nepakeis bendravimo su mokytoju-kabalistu. Galima perskaityti daug knygų, kurios […]
This post is only available to members.
Keturi faktoriai, lemiantys mūsų pasirinkimą Komentaras: Stebėdami savo gyvenimą matome, kad ne taip jau dažnai ką nors jame renkamės. Galbūt mums taip atrodo, bet net naujausi tyrimai atskleidžia, kad gimimą, mirtį, charakterio bruožus, netgi politines pažiūras lemia visuomenė arba genai. Vadinasi, gamta mums nesuteikia jokio pasirinkimo. Didysis XX a. kabalistas Baal Sulamas šia tema parašė straipsnį „Valios […]
This post is only available to members.
Optimalus vystymasis Klausimas. Kokį minimalų norų rinkinį galime naudoti, kad studijuotume dvasinį pasaulį nekenkdami fiziniam pasauliui? Ir kaip apibrėžti tą minimumą? Atsakymas. Jeigu teisingai atsiduodate aukštesniojo pasaulio studijoms, niekada nepakenksite fiziniam pasauliui. Toks lazdos perlenkimas paprastai būdingas naujokams, kurie visai nesupranta, kaip studijuoti medžiagą ir kokius veiksmus atlikti, jie yra tam tikroje euforijoje. Tačiau jau įeinantis į […]
This post is only available to members.
Klausimas: Kas yra senatvė fiziniu ir dvasiniu požiūriu? Ar jūs jaučiatės senas? Atsakymas: Senatvė reiškia, kad žmogus jau prisipildė tam tikromis žiniomis, nesvarbu, teisingomis ar ne, ir laiko šias žinias savyje. Kaip mažas vaikas nepaleidžia iš rankų žaisliuko, niekam neduoda, taip ir senolis laiko savo žinias, nes yra visiškai jose. Šios žinios ir įpročiai suformavo, pakoregavo jį, […]
This post is only available to members.