Hakkımızda

Bney Baruh, otantik Kabala kaynaklarının herkese açık ve erişilebilir olmasını sağlamak için hizmet eden global bir organizasyondur.

Merkezi İsrail’dedir ve hepsi otantik Kabala metinlerinden oluşan ve nesilden nesile geçmiş olan, 25’in üstünde dilde öğrenim materyali sunar.

Bney Baruh’un dünya çapında, her kültürden, her dinden, her dilden gelen ve çok geniş bir çeşitliliğe sahip bir öğrenim topluluğu ve binlerce öğrencisi vardır.

Tarihi ve Orijini

Hocası olan Rav Baruh Şalom HaLevi Aşlag’ın (Rabaş) vefatını takiben, 1991 senesinde Dr. Michael Laitman, Bney Baruh’u kurdu.

Bney Baruh (Baruh’un oğulları) adı Michael Laitman’ın, hayatının son 12 yılında (1979’dan 1991’e kadar) hiç yanından ayrılmadığı hocası ve danışmanı Baruh Şalom HaLevi Aşlag’ın hatırasını yaşatmaktadır.

Michael Laitman Hakkında

1946 yılında, Belarus’da doğmuştur ve 40 yılı aşkın bir süredir İsrail’de yaşamaktadır.

Michael Laitman, Zohar kitabının Sulam (Merdiven) yorumlamasının yazarı olan Kabalist Yehuda Aşlag’ın oğlu Kabalist Baruh Aşlag’ın, önde gelen öğrencisi ve kişisel yardımcısıydı.

Hocasının vefatından beri, hayatını tüm dünyaya Kabala İlmi’ni öğretmeye adamıştır.