Kabala’nın Temelleri

Otantik materyallere dayanarak hazırlanmıştır

Bu kursta Kabalayı daha derinden anlayacak ve keşfedeceksiniz. Hayata karşı yeni bir yaklaşım ve eşsiz bir bakış açısı geliştirmenize yardım eden pratik araçlar edineceksiniz ve bunlar bu günün dünyasında olup bitenlerin bilincine varmanıza yardımcı olacak. Kabala hakkında duymuş olabileceğiniz pek çok yanlış anlayışın tam tersine, Kabala yaş, ırk, cins, kültür, din farkı gözetmeksizin her dilde herkese açıktır! Ve işte siz buradasınız ve kendi temponuzda, hiçbir baskı ya da zorunluluk duymadan ilerleyebilirsiniz.