Jak se projevuje vliv Stvořitele

Stvořitel je síla, která nás stvořila a působí na každého z nás prostřednictvím desítky, respektive přes celé lidstvo. To znamená, že jednotlivce přímo neovlivňuje, i když to tak každý osobně pociťuje?

Člověk sám jako takový neexistuje. Vždy je spojen se Stvořitelem a Stvořitel zase s ním prostřednictvím desítky.

Každý náš stav prochází celým systémem. Stvořitel nemá s jednotlivým člověkem vůbec žádné spojení, žádný vztah – pouze prostřednictvím systému, ve kterém se nachází.

Je to stejné jako my. Jsme složení z miliard buněk a jedna buňka nemá bez spojení s ostatními žádný význam.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *