Proč máme dojem, že se činy odehrávají mimo nás?

Naše vnímání reality se dělí na vnitřní a vnější. To, co je uvnitř nás, si představujeme jako laskavé a dobré, Read more

Jed je ve vaší hlavě

Existuje jedno podobenství. Ve staré Číně nemohla vdaná žena snést výčitky své tchyně. Read more

Musí být stárnutí tak depresivní?

Ne. Znám stovky lidí, kteří postupně stárnou, ale nejsou ochotni přijmout stáří jako období, kdy je třeba jen sedět s rukama v klíně a čekat na nadcházející konec. Read more

Flirt se Stvořitelem

Potěšení pochází od Stvořitele. Jak mohu v této chvíli posílit své spojení se Stvořitelem, abych mu mohl odevzdávat a nepřijímal pro sebe? Read more

Bylo někdy na duchovním stupni celé lidstvo?

Nebylo. Duchovní stav si na krátkou dobu udržela Abrahamova skupina, která opustila Babylon. Read more

Co dělat, když tak hluboce nenávidíte svět?

Podobnou otázku jsem obdržel na své facebookové stránce od Diny: „Co mám dělat se svou nenávistí k tomuto světu?“ Read more

Úložiště lidské paměti

Existuje společné úložiště paměti celého lidstva? Read more

Uvězněné vnímání – pochopení naší skutečné reality

Kabalista Jehuda Ašlag (Baal HaSulam) vypráví podobenství o muži, který se dopustil vážného přestupku proti králi Read more

Dievčatko a jeho bábika

Musíme vedieť, že svet bol stvorený s túžbou prijímať. Read more

Poslání lidu Izraele

Až si izraelský lid uvědomí své poslání sjednotit se a být zářným příkladem jednoty pro celý svět – tedy že pouze cílené úsilí o vlastní jednotu přinese světu dobro, pak svět tuto zemi a její lid přijme. Read more