Příspěvky

Z knihy Dosahování vyšších světů, průvodce duchovním odhalením

A když s duchovním tělem sloučíme všechny jeho neustále se obnovující touhy a myšlenky, naše egoistické tělo od nás odejde a my získáme duchovní. Read more

Z knihy Dosahování vyšších světů, průvodce duchovním odhalením

A proto má každý z nás dva stavy, nebo jak se tomu říká v kabale, dvě těla. Read more

Z knihy Dosahování vyšších světů, průvodce duchovním odhalením

Naše duše, „já“ každého z nás, se nachází ve svém dokonalém stavu od okamžiku, kdy Stvořitel v průběhu našeho tvoření rozhodl, jaké by „já“ mělo být. Read more

Nejdůležitější prostředek duchovního rozvoje

Úryvek z knihy „Dosahování Vyšších světů“. Read more

Co stvořil Stvořitel

Úryvek z knihy „Dosahování Vyšších světů“. Read more

Vyšší Světlo v absolutním klidu

Úryvek z knihy „Dosahování Vyšších světů“. Read more

Nikdy nepřerušujte dialog se Stvořitelem!

Úryvek z knihy „Dosahování Vyšších světů“. Read more

Z knihy Dosahování vyšších světů, průvodce duchovním odhalením

Dosahování vyšších světů 3

Nejstrašnějším zážitkem je pocit naprosté propasti He’arat ha-Malchut (הארת המלכות, dosl. černé světlo Malchut), který překvapuje svou přímo pod nohama člověka se otevírající tmou beznaděje, strachem, absencí jakékoliv opory, zánikem Obklopujícího světla, které nám poskytuje pocit budoucnosti, zítřka, příštího okamžiku.

Read more

Z knihy Dosahování vyšších světů, průvodce duchovním odhalením

Dosahování vyšších světů 2

To nejdůležitější v práci člověka na sobě je dosáhnout pocitu potěšení z toho, že vykonává něco příjemného pro Stvořitele, protože všechno, co dělá pro sebe, jej od Stvořitele vzdaluje. Veškeré úsilí by proto mělo směřovat k nalezení toho, co je v prosbě ke Stvořiteli příjemné, k nalezení sladké chuti v myšlenkách a pocitech o Něm.

Read more

Z knihy Dosahování vyšších světů, průvodce duchovním odhalením

Dosahování vyšších světů 1

Z výše uvedeného je zřejmé, že nám v našem světě chybí jen jedno – pociťování Stvořitele!
Read more