Příspěvky

Tendence přírody

Z pohledu kabaly je Bůh nebo příroda jedno a totéž. Read more

Porozumět smyslu války

Jak se nezbláznit ze zpráv o válce, když automaticky zvyšují míru úzkosti a jsou vnímány jako signál potenciálního nebezpečí? Read more

Mami, proč je válka?

Jakmile si děti jednou osvojí lekci sdílení, již jim zůstane, a bude jim pomáhat ve vztazích s ostatními lidmi po celý život a snad se díky jasnému vysvětlení jejich matek budou moci v budoucnu vyhnout válkám. Read more

O strachu ze smrti

Co říci člověku, který ví, že se jeho nemoc nedá vyléčit a jeho dny jsou sečteny, a proto ho trápí strach ze smrti? Read more

Magické číslo sedm

Když jsem hledal informace o zázracích, tak se ve všech záznamech objevilo číslo sedm, například sedm divů světa atd. Proč zrovna sedm? Co je to za magické číslo? Read more