Příspěvky

Mlčení je způsob předávání informací

Slovo to je síla. Je možné i mlčení nazvat silou? Read more

Zkrátit pády i vzestupy

Říkal jste, že Klipa zdánlivě prodlužuje čas. Co to znamená? Read more

Kabalistická pohádka nejen pro děti – Kouzelný telefon

Žil byl jeden chlapec, obyčejný kluk dnešní doby. Měl počítač, ale snil o mobilním telefonu. A jednoho dne se jeho přání splnilo. Read more

Zohar – Vyšší záře

Co znamená slovo „Zohar“? Read more

Může člověk potrestat Stvořitele?

Existuje něco takového, že by člověk mohl potrestat Stvořitele? Read more

Tendence přírody

Z pohledu kabaly je Bůh nebo příroda jedno a totéž. Read more

Porozumět smyslu války

Jak se nezbláznit ze zpráv o válce, když automaticky zvyšují míru úzkosti a jsou vnímány jako signál potenciálního nebezpečí? Read more

Mami, proč je válka?

Jakmile si děti jednou osvojí lekci sdílení, již jim zůstane, a bude jim pomáhat ve vztazích s ostatními lidmi po celý život a snad se díky jasnému vysvětlení jejich matek budou moci v budoucnu vyhnout válkám. Read more

O strachu ze smrti

Co říci člověku, který ví, že se jeho nemoc nedá vyléčit a jeho dny jsou sečteny, a proto ho trápí strach ze smrti? Read more

Magické číslo sedm

Když jsem hledal informace o zázracích, tak se ve všech záznamech objevilo číslo sedm, například sedm divů světa atd. Proč zrovna sedm? Co je to za magické číslo? Read more