Příspěvky

Chanuka je cesta z temnoty

Chanuka je první svátek, který slavíme v našem duchovním vývoji. Read more

Chanuka, největší dětské svátky

Je zajímavé, že Chanuka a Purim jsou dva velké svátky, které nejsou popsány v Tóře. Read more

Od Jom Kipur do Purim

Proč je zvykem držet půst na Jom Kipur? Read more

Přeji vám dobrý zápis do Knihy života

Na Nový rok si navzájem přejeme dobrý zápis do Knihy života. Podle tradice jsou všechny lidské činy zaznamenány na nebesích. Read more

Roš ha-Šana – Adamovy narozeniny

Všechny národy světa slaví Nový rok jako obyčejný pozemský svátek a jen pro Židy má zvláštní význam: Židé slaví stvoření Adama. Je to velmi významné datum. Read more

9. Av – vnitřní pohled

Potřebujeme se mezi sebou sjednotit, a jakmile odhalíme, že se opravdu chceme sjednotit, ale nejsme schopni to udělat, nastane stav „Zničeného Jeruzaléma“, rozbití Chrámu. Read more

9. Av – pláč nad kamenným srdcem

V den 9. Avu není třeba sedět a bezmocně plakat, ale uvědomit si, že všechny židovské svátky symbolizují to, co bychom měli udělat, abychom se vrátili do Nejvyššího stavu, který je součástí plánu stvoření, to znamená postup ke konci nápravy. Read more

Šavu‘ot

Šavu‘ot je svátek, který se slaví již tisíce let. A dnes je obzvlášť aktuální, protože jsme se dostali do stavu, kdy jakoby stojíme před horou Sinaj. Hora Sinaj – od slova „sina“ (nenávist). Read more

Pesach je začátkem duchovní cesty

Svátek Pesach je pro kabalisty největším svátkem, protože ztělesňuje výstup z našeho egoismu, z touhy přijímat potěšení jen pro sebe, ze stavu oddělení od Stvořitele a oddálení od přátel. Read more

Pesach – to je zrození národa

Blíží se svátek Pesach. Odkud pochází tradice pořádat speciální jídlo (seder) na první noc Pesachu a co to znamená? Read more