Příspěvky

Pesach

Pesach znamená přechod od vnímání našeho světa, který je vlastní každému člověku tohoto světa, ke vnímání Vyššího světa. To dokáže pouze kabalista. Read more

Co se slaví během svátku Pesach

Kdo jsou „Egypťané“ a „Izraelité“ v duchovní práci? Read more

Purim

Purim je skutečně významným svátkem, protože představuje osvobození lidstva od strašlivého dědictví, které jsme dostali od Stvořitele. Read more

Chanuka je cesta z temnoty

Chanuka je první svátek, který slavíme v našem duchovním vývoji. Read more

Chanuka, největší dětské svátky

Je zajímavé, že Chanuka a Purim jsou dva velké svátky, které nejsou popsány v Tóře. Read more

Od Jom Kipur do Purim

Proč je zvykem držet půst na Jom Kipur? Read more

Přeji vám dobrý zápis do Knihy života

Na Nový rok si navzájem přejeme dobrý zápis do Knihy života. Podle tradice jsou všechny lidské činy zaznamenány na nebesích. Read more

Roš ha-Šana – Adamovy narozeniny

Všechny národy světa slaví Nový rok jako obyčejný pozemský svátek a jen pro Židy má zvláštní význam: Židé slaví stvoření Adama. Je to velmi významné datum. Read more

9. Av – vnitřní pohled

Potřebujeme se mezi sebou sjednotit, a jakmile odhalíme, že se opravdu chceme sjednotit, ale nejsme schopni to udělat, nastane stav „Zničeného Jeruzaléma“, rozbití Chrámu. Read more

9. Av – pláč nad kamenným srdcem

V den 9. Avu není třeba sedět a bezmocně plakat, ale uvědomit si, že všechny židovské svátky symbolizují to, co bychom měli udělat, abychom se vrátili do Nejvyššího stavu, který je součástí plánu stvoření, to znamená postup ke konci nápravy. Read more