Chanuka je cesta z temnoty

Chanuka je první svátek, který slavíme v našem duchovním vývoji. Celá Tóra hovoří pouze o duchovním vývoji člověka a ve skutečnosti v ní není téměř žádná zmínka o Chanuce, protože tento stav ještě nedosáhl hranice pro přijetí Vyššího světla. Je to jen příprava na nápravy.

Chanuka je vývoj člověka na první duchovní úroveň Bina, na úroveň odevzdávání se záměrem odevzdávat. A k tomu chceme dojít v naší jednotě ve skupině: povznést se nad svůj egoismus a překonat touhu přijímat potěšení pro sebe, vzájemné odmítání a všechny překážky, které nám brání dosáhnout jednoty.

Chanuka je cesta z temnoty. Vždyť my nevidíme duchovní svět, pravou realitu, žijeme v naprosté temnotě, uzamčeni uvnitř našeho egoismu. A pokud chceme napravit tyto touhy po odevzdávání, musíme vyjít ke světlu odevzdávání.

Chanuka je přechodem z temnoty ke Světlu, od touhy přijímat potěšení pro sebe k touze odevzdávat, a proto je nazývána svátkem Světla. Tradice zapalování svíček na Chanuku v našem světě symbolizuje vnitřní duchovní nápravu, kterou je třeba provést v duši člověka.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *