V plánech Stvořitele nejsou žádné války

Svět a celá příroda jsou zraněny válkou. Je možné si nějakým způsobem „osladit“ bolestná utrpení, která nám uštědřuje naše zlé sobectví? Především si musíme uvědomit jednoduchou pravdu, že mluvíme o našem přání přijímat potěšení, které se rozvíjí ve čtyřech úrovních.

Vše, co je pociťováno v přání těšit se ve svých čtyřech úrovních: neživé, rostlinné, živočišné a lidské – to je to, co se nám jeví jako existující ve světě. Koneckonců, celý náš svět je naše přání přijímat potěšení.

Proto musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom tuto egoistickou touhu rozpoznali a napravili. Na světě není nic jiného než náš egoismus, který je třeba zklidnit, přivést ho do rovnováhy a uvědomit si, odkud a proč přichází a jaký je jeho účel.

Musíme si uvědomit, že stav světa je odvozený od míry našeho spojení. Pokud se více sjednocujeme, pak je světu dobře, ale pokud ne, pak je mu špatně. A na tomto základě jsme také považováni za hříšníky nebo spravedlivé, buď Stvořiteli poskytujeme potěšení, nebo nedejbože, ho zarmucujeme.

Stvořitel nechce válku, je laskavý a koná dobro, takže v Jeho plánech nejsou žádné války. Jeho plánem je však vést nás k tomu, abychom rozpoznali zlo a jednali správně, abychom se stali takovými, jako je On.

Proto od Stvořitele nepochází nic negativního, nic, co není dobré. A když nesouhlasíme s nápravou, přináší nám to potíže. A to je už naše vlastní chyba. Není třeba obviňovat Stvořitele z našich chyb, z toho, že nenapravujeme to, co od Něho dostáváme.

A od Stvořitele přijímáme všechno prostřednictvím systému tak, abychom to dokázali přijmout, pochopit, reagovat a napravit. Můžeme, ale nechceme! Proto dostáváme pád, jako by to byl trest.

Ale ve skutečnosti je to náprava, která nás posune o stupínek níže. Pokud jsem já ve čtvrté třídě a nezvládnu to, co má čtvrťák umět, tak se vracím do třetí třídy. A když dokončím práci ve třetí třídě, pak jdu zase do čtvrté a pak do páté, šesté a tak dále. To znamená, že vše probíhá podle systému.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *