Vyšší svět nelze pochopit rozumem

Před těmi světy bylo nekonečné,
V dokonalosti natolik překrásné své,
Že není síla ve stvořeních poznat dokonalost Jeho,
Vždyť nemůže stvořený rozum dosáhnout Jeho.
Vždyť nemá On místo, ni hranic ni času.

(ARI, Strom Života)

Pokud rozum nedokáže pochopit svět Nekonečna, tak proč se o něm píše?

Pochopení, že Ho není možné dosáhnout, to je také dosažení.

Faktem je, že existují úrovně dosažení Stvořitele a mezi nimi je i taková úroveň, ve které nemůžeme žít, dokud nedojde k našemu absolutnímu znovuzrození.

V budoucnu, až se celé stvoření stane podobným Stvořiteli, budeme schopni dosáhnout této poslední úrovně. Mezitím, jelikož existujeme ve stavech, kde jsme od sebe vzájemně odděleni, můžeme dosahovat pouze nižší úrovně Stvořitele.

Kabalisté píší, že rozum je výsledkem našich tužeb. Proto, pokud nezměníme touhy, mysl, nedokážeme nic udělat. Je nemožné dosáhnout všechny tyto skutečnosti, o kterých čteme, rozumem.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *