Sex, láska a jak je sladit?

Hledání vhodného partnera nás může přivádět k šílenství. I když někoho najdeme, euforie rychle vyprchá, protože se brzy objeví konflikty. V současnosti klesá počet sňatků a téměř polovina párů, které se vezmou, se nakonec rozvede.

V realitě, ve které nejsou jasně definovány mužské a ženské role a pohlaví se mění z rozmaru, je velmi těžké vědět, jak se ve vztazích chovat. Místo důvěry nám vztahy zvyšují úzkost a nejistotu ve všech aspektech našeho rodinného života, počínaje výchovou dětí a konče sexuálním životem. K opětovnému získání důvěry ve vztazích musíme pochopit podstatu lásky, sexu a tradičních rolí pohlaví. Pak pochopíme, jak nás odklon od přirozeného způsobu života vede do pocitů vyřazenosti a nejistoty.

Abychom pochopili podstatu věcí, musíme se podívat o století či dvě zpátky. Ještě nedávno lidé řídili svůj život podle diktátu matky přírody. Ženy kojily své děti a zůstávaly s nimi, a když povyrostly, chlapci se připojili ke svým otcům a dívky ke svým matkám. Pozorováním rodičů a podle jejich vzoru se děti učily, jak se ke všemu v životě chovat.

V té době byly vztahy mezi muži a ženami přirozené. S výjimkou vyšších vrstev, které neměly mnoho jiného na práci, lidé nevěnovali sexu velkou pozornost. Muži chtěli ženu, která je zdravá, plodná a schopná udržet domácnost, a ženy chtěly muže, který je dokáže zaopatřit a postarat se o jejich potřeby a potřeby jejich dětí. Sex a vzhled byly při hledání partnera okrajovými hledisky.

Ve 20. století se sex a sexualita náhle staly důležitými. Začala se vyvíjet móda a kolem sexuality se vytvořila celá nová kultura. Sex se stal podstatným ve všem, zjevně i skrytě. Literatura, divadlo, filmy, televize, internet a sociální média – to vše využívá sex k lákání lidí. Dokonce i auta musí vypadat „sexy“ nebo atraktivně.

Na druhou stranu zvířata nepotřebují seznamky, nemají Tinder a sexem se vůbec nezabývají. Když nastane období páření, řídí se svými instinkty, které jim napovídají, který partner je pro ně ten pravý, a kopulují. Nedělají chyby, protože plynou podle přírodních zákonů.

Zdravé a pevné vztahy

V minulém století jsme přírodní pravidla zcela opustili a sami jsme si začali vytvářet představy a ideologie o tom, co je správné a co ne. Výsledkem je, že už nevíme, jak by spolu muži a ženy měli komunikovat. Navíc desítky let vlivu Hollywoodu zcela pokřivily naše vnímání a sexuální poradci zničili zbytky našeho zdravého rozumu.

Jakmile se přirozené vztahy staly nemoderními, zavedly se operace, které měnily naše tělesné orgány. Cílem bylo, aby naše tělo vyhovovalo neustále se měnícím standardům nastavených podle propagátorů, kteří jsou sami produkty ztracené společnosti. Tak jsme se dostali do společnosti, kde je všechno možné a povolené, ale každý se cítí prázdný a odloučený.

Ale z velké propasti, kterou pokrok vyvolal, vzešla nová éra. Z chladné prázdnoty osamělosti a deprese si lidé začínají uvědomovat, že chtějí budovat správné, přirozené vztahy, kde věci dávají smysl a cítí se přirozeně.

Taková přirozená spojení vznikají v určité střední linii, kdy lidé přijímají to, jací jsou, a spojují se nad svými odlišnostmi. Nesnaží se již měnit sebe nebo druhé, ale usilují o to, aby se spojili.

Dnes je mnohem obtížnější povznést se nad rozdíly než v předchozích stoletích, protože jsme mnohem sobečtější a narcističtí než naši předkové. Nicméně pokud se nebudeme řídit našimi vrtochy a zaměříme se na naše vztahy bez toho, abychom se snažili změnit jeden druhého, vybudujeme mnohem hlubší a smysluplnější svazky, než si naši předkové dokázali představit. Zkušenosti z neúspěšných pokusů o změnu naší přirozenosti nás přinutí ocenit obnovenou jednoduchost. Budeme si moci vážit a těšit se ze zdravých a pevných vztahů tak, jak to nedokázala žádná generace před námi.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *