Úspěch = práce + modlitba

Je třeba mezi sebou ve skupině vybudovat co nejvíce správných vztahů, správných vlastností, Chasadim a nečekat. Vždyť vnitřní Klipa obvykle člověka přesvědčuje: „Počkej a dostaneš všechno. Stvořitel se slituje a pomůže ti.“

Ale bez naší prosby, bez probuzení zdola, to znamená bez zahájení práce, pomoc Shora nedostaneme. To je nutné vědět.

Lidé už roky stojí na jednom místě a čekají, až jim Stvořitel dá duchovní. Ale vždyť jsi nezačal pracovat! Je třeba začít, a když se začneš modlit předtím, než všechno každým okamžikem zmizí a nesnesitelné břemeno ti spadne ze zad, pak ti Stvořitel pomůže. Tento okamžik je třeba neustále udržovat a realizovat. V tom tkví tajemství duchovní práce: my začínáme a Stvořitel zakončí – a takto při každém činu.

Musím se chovat, jako by všechno záleželo na mně. A když uprostřed cesty najednou zjistím, že to svými silami nezvládnu, pak přidám k činům modlitbu. A takto moje práce a modlitba dohromady vytvářejí podmínky pro realizaci. Zapamatujte si to, začněte to ztělesňovat a uvidíte, jak to před vámi otevře cestu. Krok za krokem se určitě budete posouvat vpřed.

Člověk čeká mnoho let a nechce sám začít pracovat, čeká na zázrak Shora. Egoismus nás přesvědčuje: „Počkej, Stvořitel tě polituje, přijde a všechno udělá, odhalí se ti.“ Ale to se nestane! Dokud nezačneme pracovat a neuvidíme, že nejsme schopni to zvládnout a nepoprosíme o pomoc, do té doby Stvořitel nepřijde a neudělá to.

Je řečeno: „Stvořitel dokončí práci za mě“ – ale právě „dokončí“. Zahájit ji – to je moje odpovědnost. Proto každý, kdo si stěžuje, že již studoval mnoho let, a přesto nedosáhl úspěchu – ten prostě nepracoval správně. Byl povinen zahájit práci, zjistit, že se nic nepodařilo, povznést modlitbu a požadovat, aby se jí zúčastnil Stvořitel. A pak uvidíte, že Stvořitel pomůže.

Stvořitel se chce podílet na vaší práci, ale pouze společně s vámi. Stejně jako to děláme s dětmi. Pokud dítě začne samo, dospělý mu pomáhá, a dítě pak pochopí, jak je třeba postupovat, a učí se. Tato práce se nazývá prací Stvořitele, nikoli člověka. Vždyť ji dělá Stvořitel! Ale pouze tehdy, když člověk pomoc opravdu potřebuje.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *