Čo najdôležitejšie sa dá naučiť od matky?

Keď mi zomrela mama, mal som už viac ako 70 rokov. Celý život som cítil, že ma nosí na rukách a až v okamihu jej odchodu ma opustila.

Ako deti sme úplne závislí od starostlivosti matiek. Prirodzená starostlivosť, ktorú matky poskytujú svojim deťom, je najsilnejšou túžbou nad všetky ľudské túžby. Je to preto, že túžba matky starať sa o svoje dieťa a nadviazať s ním puto stojí nad všetkými ostatnými túžbami – po jedle, sexe, rodine, bohatstve, úcte a moci.

Často zdôrazňujem veľký význam materskej starostlivosti o dieťa, pretože túto silu starostlivosti musíme využiť na to, aby sme ľudstvo priviedli do harmonického a mierového stavu. Od nej závisí pozitívna budúcnosť ľudskej spoločnosti.

V kabalistickej múdrosti hovoríme o sfire Bina ako o vlastnosti, ktorá sa snaží len dávať a obdarovávať, ako o bezpečí, podpore a štíte. Je to podobné príkladu matky, ktorá sa stará o svoje dieťa na tomto svete.

Ak chceme využiť túto silu Bina, keď sa zahalíme do sily obdarovania, potom sa stávame podobným dieťaťu v náručí svojej matky. Získavame ochranu zvláštnej sily Bina, sily v prírode, ktorú kabalisti nazývajú „Svetlo Chasadim (Milosrdenstvo)“. Tá nás ochraňuje pred negatívnymi egoistickými silami, ktoré v našom živote spôsobujú najrôznejšie utrpenie.

To je všetko, čo ľudstvu chýba: zmysel pre najvyššiu silu súcitu, ktorá chce len dávať a pokrýva naše vzťahy v spoločnosti ako dáždnik, podobne ako prirodzená starostlivosť matky o svoje dieťa. Potom sa nemôžeme voči sebe navzájom správať negatívne, pretože škodlivé egoistické sily sa „boja matky“, sily milosrdenstva, ktorá je medzi nami prítomná.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *