Příspěvky

Požádejte Stvořitele o pomoc

Kabala říká, že když člověk nepožádá Stvořitele o pomoc, je to hřích.
Read more

Globální podpora Izraele: Posiluje, nebo oslabuje?

Je pravda, že více než 80 zemí vyjádřilo Izraeli svou podporu po tragických událostech 7. října, ale co se týče otázky, zda nás taková podpora posiluje, musím říci pravý opak: oslabuje nás. Read more

Chanuka, největší dětské svátky

Je zajímavé, že Chanuka a Purim jsou dva velké svátky, které nejsou popsány v Tóře. Read more

Obětovali byste se pro záchranu jiných lidí?

Mnoho lidí se nyní nad touto otázkou zamýšlí, protože se objevuje několik příběhů o sebeobětování za záchranu druhých v současné válce mezi Izraelem a Hamásem. Read more

Příčina všech nemocí

V sedmdesátých letech minulého století se k rakovinotvorným nemocem přidaly problémy s AIDS. Read more

Atrakce s názvem „Hry se smrtí“

V Šanghaji byla otevřena atrakce s názvem „Hry se smrtí“. Člověk, který vstoupí do hry, musí odpovědět na otázku. Read more

Základ všech problémů

Souvisí fyzické nemoci s duševními nemocemi, a pokud ano, jak? Read more

Co spustilo 7. října útok na Izrael

My, lid Izraele, nejsme ani zdaleka jednotní. Před tragickými událostmi ze 7. října jsme vypadali jako cokoliv jiného, jen ne jeden národ. Read more

Čo je to ľudská história?

Na ľudské dejiny sa môžeme pozerať dvoma spôsobmi: buď ako na cestu pozemského vývoja, alebo ako na vývoj riadený našimi rastúcimi túžbami. Read more

Není nic lepšího než ticho

„Celé dny jsem vyrůstal mezi mudrci a nenašel jsem nic lepšího než mlčení.“ (Traktát Avot 1:17). Read more