Příspěvky

Lež a pravda 5

Náš svět je zcela postaven na lži, která původně pochází z lidské přirozenosti. Doslova se prodíráme skrze temné džungle plné podvodů a nevíme, podaří-li se nám z nich dostat.
Read more

Lež a pravda 4

Láska je v srdci a pravda je v hlavě. Láska musí vycházet ze srdce. To znamená, že musím přeměnit všechny své vlastnosti, všechny své touhy, a nasměrovat je na dobro milovaného.

Read more

Lež a pravda 3

Lidská přirozenost je vytvořena tak, že člověk neustále lže. Ale představme si, že žijeme ve světě, kde neexistují lži, a každý může druhým sdělit, co si o nich myslí. Bylo by to hrozné, jednoduše bychom se vzájemně zraňovali.

Read more

Lež a pravda 2

Ukazuje se, že lež má velmi důležitou roli: postupně nás rozvíjet a stále více nás přibližovat k odhalení pravdy.
Read more

Lež a pravda 1

Lžeme téměř neustále a každý den: počínaje malými lstmi a utajováním drobných nedostatků až po největší podvody a pomluvy. Lež je součástí našeho života.

Dítě začíná klamat od útlého dětství, i když zatím nechápe, co dělá. Jsme dojatí, když na otázku: „Kdo snědl bonbóny?“ dítě s ústy zamazanými od čokolády s jistotou odpoví: „Já ne!“

Jaký je smysl lži a jak rozvíjí člověka?

Lež je umístěna do základu stvoření jako protiklad pravdy. Pravda a lež jsou stejně důležité, protože jedno nemůže existovat bez druhého. Musíme hodnotit jedno vzhledem ke druhému, jinak nic nepocítíme. Není zlo bez dobra a neexistuje dobro bez trápení, není tma bez světla a tak dále.

Proto se uvnitř pravdy vždy vyskytuje lež a naopak. Kdybychom se ponořili do základů stvoření, najdeme tam světlo, které je pravdou. Neboť světlo je to jediné, co v základu stvoření existuje – pouze odevzdání a společné spojení všech částí stvoření. Lež a temnota pokaždé přichází s touhou rozdělit, odloučit, a dokonce rozbít celé stvoření.

To je přesně to, co se stalo během hříchu Stromu poznání. Je napsáno, že lež může existovat pouze tehdy, když vyrůstá z nějaké pravdy. Proto Adam a Eva nejprve ochutnali jablko, protože si byli jisti, že ho mohou jíst a těšit se z něho v zájmu odevzdání a to není zakázáno. A skutečně to byla pravda.

Ale když pokračovali v jídle, nemohli uniknout pokušení a ocitli se ve lži. To znamená, že lež vyrůstá z pravdy a my jsme výsledkem lži, obrovského rozbití, které proběhlo s našimi dušemi v jejich základě. Z toho důvodu, chceme-li dospět k pravdě, musíme projít lží – jakoby si razit cestu temným hustým lesem a pak se možná postupně dostaneme k pravdě.

Skutečně jenom „možná“, protože je mimořádně obtížné to vykonat. Kromě toho tato možnost závisí na našem vývoji, který poskytuje věda kabala díky Světlu, které vrací ke Zdroji. Neboť vůbec nevidíme, kde je pravda a kde lež, stejně jako dítě, které ujišťuje, že nejedlo bonbóny, nehledě na zjevné důkazy. Nerozumíme a neuvědomujeme si naše lži, protože lež je naše prvotní vlastnost.

Proto si lidé musí lži odpouštět, přistupovat k sobě navzájem s porozuměním a naučit se povznášet nad všechny tyto klamy, vnímat je jako roztomilé dětské hry. Nakonec je to naše povaha… Svět nemůže existovat bez lži a přesně v rozsahu, v jakém existuje lež, existuje pravda. Když budou v rovnováze, bude to dobře, protože zatím žijeme ve světě nepřetržitých lží. A ta zrnka pravdy, která ve světě jsou, jsou určena pouze k tomu, aby vydávaly lži za pravdu.

Pokračování následuje…

Upřímná zpověď Karla Lagerfelda

Poznámka: Slavný módní návrhář Karl Lagerfeld dokázal v módě vytvořit svůj vlastní styl a jeho výroky jsou velmi populární. Překvapivě jsou však mimořádně egoistické!

Read more

Realita mimo čas, pohyb a prostor

Realita je to, co existuje mimo člověka nezávisle na něm. Ať už lidstvo existuje či ne, ať už svět existuje či ne, tato realita existuje věčně, mimo čas, pohyb a prostor. Nezávisí na žádném z našich trojrozměrných omezení a čase.

Read more

Probuzení po implantaci čipu

Obyvatelé Švédska jsou velmi nadšeni biohackingem. Biohacking je implantace čipu o velikosti zrnka rýže pod kůži, na kterém jsou zaevidovány osobní údaje lidí: čísla bankovních karet, pasy a jiné dokumenty.
Skandinávci tvrdí, že díky čipu je život mnohem jednodušší.

Read more