Příspěvky

Zavládne na planetě mír a láska?

Otázka z Facebooku: Je možné, aby v našem světě všichni lidé postupně dospěli k jednomu Stvořiteli a na naší planetě zavládl mír a láska, takový utopický svět, absolutní dokonalost? Nebo to není možné? Read more

Trestat nebo odpustit

Žijeme v době „poslední generace“, kdy se musíme začít napravovat. Celé lidstvo, ať chce nebo ne, již vstupuje do tohoto procesu. Read more

Přijde konec světa?

Tato poznámka je z komentáře k našemu videu o poslední generaci. Igor píše:

Read more

Budeme první v nové historii lidstva

Skutečně se dotknout, vyjít si navzájem vstříc můžeme pouze na základě
integrálního vzájemného vztahu. Všechno ostatní nás rozděluje, i když nás to spojuje. Read more

Vyber si život

„Podívej, dnes jsem ti nabídl život a dobro i smrt a zlo. Vyber si život.“

V Soudný den se Izrael ocitl na rozcestí. O tomto rozcestí křičím od jara, od začátku změn, které nás navždy vyrvaly ze známého světa. A nežádám vás, abyste mi věřili – žádám vás pouze, abyste se nad mými slovy zamysleli.
Read more

Poslední generace

Nyní, jak víte, je mnoho dohadů o tom, co se stane po koronaviru. Lidé se obávají mnohého, zejména toho, že nebude práce. Již teď jsou lidé bez peněz. Bojí se nových virů, bojí se vycházet z domu, bojí se posílat děti do školky a tak dále, a tak dále.

Read more

Žena 21. století č. 1

Historie zná mnoho žen, které byly průkopnicemi, razily cestu a uskutečnily změny ve světě, založily základy progresivnější společnosti. Obvykle bylo nutné, aby žena vynaložila hrdinské úsilí, aby prolomila vytvořené stereotypy, vystoupila proti přijatým normám a kulturním tradicím.
Read more

Deprese a smysl života

Poznámka: Miliardy lidí dodržovaly karanténu a nyní pomaloučku vycházejí ven. V psychologii člověka vyvstává mnoho problémů, co se týče toho, kde má pracovat a co má dělat a tak dále, a tak dále. Psychologové říkají, že tím hlavním je, že nás snížení tempa života přiměje přemýšlet o tom, jak a proč žijeme. Říkají, že je to zásadní problém, když člověk začne přemýšlet o smyslu života, proč vlastně žije.

Read more