Přijde konec světa?

Tato poznámka je z komentáře k našemu videu o poslední generaci. Igor píše:


„Vymyslel jste děsivý název – „poslední generace”. Ale líbí se mi. Ano, jsme poslední generace, protože se blíží konec světa. A jsem za to rád.”

Konec světa – nevím, co si představuje. Já si představuji konec našeho světa.

Poslední generace je poslední egoistická generace, která žije ještě v egoismu, v těchto strašných mezilidských vztazích a tak dále. A pak přijde další generace, která nebude poslední, bude to první generace nového světa.

My jsme ještě poslední generace. Jsme povinní rozpoznat zlo, které je za všemi našimi minulými stavy a jednoznačně se rozhodnout, že ho již nikdy nebudeme používat.

To znamená, že tato generace si musí natolik uvědomit zlo egoismu, že se k tomu v žádném případě nevrátí. Aby tento účinek z uvědomění si zla v ní zůstal a sloužil jako správná podpora, půda pro zrod nové generace. Aby to lidé pochopili a přijali, je třeba o tom hovořit.

Hovořit, že jsme egoisté, kteří jsou povinni se nad něj pozvednout. A jako základ naší existence jsme povinni přijmout pozitivní sílu přírody, a ne zlo čili negativní sílu přírody. A tak postupovat kupředu.

Když se ptají tito lidé, je zřejmé, kam směřuji: bude apokalypsa, přijde konec světa, je to napsáno v mnoha svatých knihách.

Co se tím míní? Co znamená konec světa?

To se mluví o konci naší egoistické existence.

Příroda je nekonečná, nic nekončí, nikam nezmizíme. Budeme se rodit znovu a znovu. Takže nám nic nehrozí. Naopak, budeme muset se do těchto stavů pořád znovu vracet, abychom dospěli ke správnému závěru a správnému životu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *