Příspěvky

Jak bojovat s inflací

Složitá situace ve světě, epidemie a válka vedly k prudkému nárůstu inflace, jaký nebyl zaznamenán už mnoho let. Read more

Číňané mají pravdu

V Číně platí nové zákazy. Televizní stanice nesmějí vysílat pořady typu estrády, varieté, reality show. Read more

Mír je víc než nenásilí

21. září je Mezinárodní den míru. Valné shromáždění OSN prohlásilo, že tento den je věnován „posílení ideálů míru prostřednictvím dodržování 24 hodin nenásilí a příměří“. Read more

Nový rok aneb konec filmu zvaného Vesmír

Kolikrát se bude na Zemi slavit Nový rok (Roš ha-Šana)? Read more

Dosažení, které přináší štěstí

Můžete nám uvést jako příklad nějaké praktické výsledky studia kabaly z vašeho osobního života? Read more

Japonsko podporuje konzumaci alkoholu, aby zvýšilo výběr daní

Kdyby to nebyl skutečný příběh, myslel bych si, že jde o špatný vtip. Read more

Kabalistické pojmy: „Svět nekonečna“, „Světlo“, „Sfira“

Světem nekonečna označujeme stav, ve kterém stvoření dosáhne poznání jeho absolutní nekonečnosti. Read more

Síla společného sjednocení

Co je to za Světlo, které přitahuje kabala nebo i integrální vzdělávání poté, co se oddělí od všech ostatních způsobů sjednocování? Jak ho objasníte člověku? Read more

Bez chyb to nejde

Elon Musk říká: „Chci být součástí toho, co mění svět. Dělat chyby není nic špatného. Hlavní je, mýlit se vždy jen v tom, co je nové.“ Rád bych požádal o Váš komentář. Read more

Povznesení se nad rozdíly

Každý mezinárodní konflikt, který se v současnosti odehrává, dokazuje totéž: Agrese se nevyplácí. Read more