Začněte pociťovat duchovní!

Vstup člověka do duchovního světa vůbec nezávisí na tom, zda ví nebo neví, jak jsou duchovní systémy, o kterých mluví kniha Zohar, vytvořeny, nebo zda rozumí nebo nerozumí tomu, co čte.

Naopak, vědění i porozumění se může stát překážkou, která mu brání začít vnímat duchovní svět.

Do duchovního světa vstupujeme podobně jako miminko, které se rodí na tento svět – cítí, aniž by vědělo co.

Nejprve pociťuje a teprve později začíná chápat souvislosti mezi pociťovanými věcmi. Když stiskne tlačítko – hračka se pohne, když vezme za kliku – dveře se otevřou.

Stejné je to s námi, nejprve musí vzniknout pocit a teprve potom přijde poznání.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *