Jak se vyléčit ze smrtelných závislostí

Podle průzkumu Izraelského centra pro závislosti trpí každý sedmý Izraelec nějakou formou závislosti. Za pět let od posledního průzkumu se mezi závislé zařadilo přibližně půl milionu lidí. V zemi s pouhými devíti miliony obyvatel je tento nárůst velmi vysoký. Co je však horší, že podle průzkumu více než 90 procent závislých o léčbu nežádá.

Nejen dospělí se stávají závislými. Závislými se stávají i děti. Závislost znamená zvyk na činnost, při které naše tělo produkuje látky, díky nimž se cítíme dobře. Protože chceme mít stále více a více tohoto dobrého pocitu, nutkavě tuto činnost opakujeme.

Lidé se mohou stát závislými na čemkoli. Mohou se stát závislými na fyzických aktivitách, na chemických látkách a někteří se mohou dokonce omámit určitým druhem hudby.

Kromě dobrého pocitu existuje ještě jeden důvod, proč se lidé stávají závislými: odpojení od životních problémů. Pocit osvobození od povinností a problémů může být opojný.

Mladí lidé zpravidla propadají závislostem snadněji než starší lidé, protože je neustále pohání větší touha po požitcích. Záleží jim pouze na tom, aby se cítili dobře. U dospívajících a mladých dospělých vstupují do hry kromě bezprostředního potěšení další okolnosti a záměry. Starší lidé jsou vůči závislosti „odolnější“, i když ne zcela imunní.

Existují dva důvody, proč rostou počty závislých. Zaprvé je přístupnější všechno, z čeho může závislost vzniknout. Druhý, důležitější, je zoufalství, které se rozšířilo po celém světě. Lidé ztrácejí smysl života, a tak se snaží z reality uniknout. Pocit odpoutání nebo vzrušení z různých forem závislosti jim dodává klid, případně pocit vitality.

Síla života

Nejčastější terapií bývá náhrada jedné závislosti za jinou, méně škodlivou. Snadněji se léčí ty závislosti, které vyžadují menší kompenzaci. V podstatě však závislost neléčí, ale pouze ji vymění za jinou.

Důvodem, proč více než 90 procent závislých nevyhledá léčbu, je to, že vědí, že medicína si s ní nedokáže poradit. Pokud jediné, co může medicína nabídnout, je nucená abstinence od závislosti nebo výměna jedné drogy za jinou, pak to nejsou léky a pro závislé nemají žádnou přitažlivost.

Pouze jeden lék může lidi skutečně vyléčit ze smrtelných závislostí, které sužují lidstvo: síla života.

Síla života, to jsou kladné mezilidské vztahy. Při vzájemné spolupráci vznikají nová spojení a lidé se dostávají do souladu s pozitivní vzájemností, která prostupuje celou realitou. Je to síla, která udržuje všechno v růstu a rozvoji.

Když lidé začnou ve skupině stejně smýšlejících lidí toužit po rozvíjení těchto nových spojení, začnou být naplněni pocitem cílevědomosti a uspokojení. Cítí se propojeni s existencí, mezi sebou navzájem i sami se sebou. Je to úplně jiný druh potěšení, než jaký může poskytnout jakákoli návyková látka, a je mnohem hlubší a uspokojivější. Jakmile lidé začnou zažívat sílu života, už nikdy nebudou potřebovat nic jiného, protože se nikdy nebudou chtít odpojit od životní síly, kterou objevili.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *