Jak se vyrovnat se strachem a úzkostí

Jeden z mých studentů mi řekl, že když mluvil o svých úzkostech s někým blízkým, například se svou ženou nebo přítelem, zjistil, že v okamžiku, kdy se jim začal svěřovat, úzkost klesla – a to ještě předtím, než dostal jakoukoli radu nebo útěchu.

Blízkost a pospolitost snižuje úzkost. Moudré přísloví říká, že „sdílený smutek je smutek poloviční“, tj. když sdílíme nějaký pocit, rozdělíme ho a ten se stane lépe zvládnutelným.

Sdílení našich prožitků zmírňuje naše negativní pocity, nabízí se tedy otázka, proč tuto schopnost nevyužíváme více? Proč je pro nás tak těžké sdílet své úzkosti s ostatními?

Bojíme se otevřít svá srdce a dát najevo, že máme určité obavy a úzkosti. Kromě úzkostí, které v sobě držíme, máme obvykle další obavy z jejich sdílení s ostatními, protože by nás mohli vnímat jako slabochy. Společnost obecně oceňuje silnější, chytřejší, bohatší a zdatnější jedince a odhalovat své úzkosti v takové společnosti nás činí zranitelnými vůči zneužívání. Musíme tedy hledat takové sociální prostředí, které nás nebude zneužívat za naši otevřenost, ale naopak nám dodá pocit víry a jistoty, že nám pomůže vyrovnat se s případnými negativními pocity.

Probouzet pozitivní sílu přírody ve spojeních

Sociální prostředí, které může zaručit svým členům víru a důvěru, je takové, které se aktivně přitahuje k Vyššímu dobru a blahodárné síle – síle lásky, dávání a spojení. Právě tato síla v nás probouzí tyto negativní pocity, ať už jde o strach, úzkost nebo jiné další bolestivé pocity, abychom se k ní přiblížili, a to tak, že se přiblížíme jeden druhému.

Tím, že chceme navázat pozitivní vzájemná spojení, začneme probouzet pozitivní sílu přírody ve spojeních, která jsme vytvořili. Pak začneme cítit, jak nový pocit jistoty a sebedůvěry odplavuje veškeré obavy, které v sobě držíme.

Chceme-li se spojit s Vyšší silou a nechat ji, aby její dokonalá kvalita lásky, dobra a spojení naplnila naše životy pocitem bezpečí a sebedůvěry, pak musíme takovou kvalitu napodobovat vůči sobě navzájem – musíme dávat ostatním pocit víry a sebedůvěry, aby se oni mohli chovat stejně vůči nám. Tím, že chceme navázat pozitivní vzájemná spojení, začneme probouzet pozitivní sílu přírody ve spojeních, která jsme vytvořili. Pak začneme cítit, jak nový pocit jistoty a sebedůvěry odplavuje veškeré obavy, které v sobě držíme.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *