Energie kabalistických míst

Může nás nějakým způsobem ovlivnit návštěva kabalistických míst?

Samozřejmě, na člověka působí všechno, on podléhá různým psychickým vlivům. Proto je mu třeba vysvětlit všechna tajemství a souvislosti našeho světa, které k nám přicházejí od Vyšších sil z Vyššího světa.

Jejich projev v našem světě může člověk využívat k tomu, aby se začal napojovat na Vyšší zdroje. Jak, to již záleží na člověku, na jeho záměru, na jeho touze to realizovat, ale v podstatě je to možné. Proto má návštěva svatých míst důležitou poznávací a duchovní hodnotu.

Správným záměrem při pobytu na kabalistických místech je napojení se na jejich energii. Zvláštní Vyšší síla působí na všech místech našeho světa.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *