Šavu‘ot – nejdůležitější svátek

Existují svátky, které si každý pamatuje a oslavuje, jako je Roš ha-Šana a Pesach. Ve srovnání s nimi se svátek Šavu‘ot nezdá být tak působivý. Můžeme říci, že ve srovnání s ostatními, se jedná o méně významný svátek?

Naopak, je to nejdůležitější svátek. Vždyť nám byla dána metodika, pomocí které můžeme pozvednout svůj život na duchovní úroveň. Objevit pro sebe budoucí svět – tady a teď, jak je řečeno: „Svůj svět uvidíš během svého života.“

Všichni jsme v našem světě stvořeni ze síly zla – z našeho egoismu. Pomocí této metodiky však můžeme k této síle zla přidat také sílu dobra a vzájemně je vyrovnat.

Celý náš svět je jen zlý počátek. Počátek je touha, a zlá je proto, že každý myslí jen na to, jak ji naplnit na úkor druhých, bez ohledu na ně. Proto je celá naše přirozenost zlá, jak je řečeno: „Srdce člověka je zlé od narození“.

A pokud začneme vidět, jako nyní v naší zemi, že se kolem nás odhaluje jen zlo, pak z tohoto stavu můžeme dojít k rozhodnutí: „Dost! To stačí! Máme povinnost něco změnit!“

Tehdy dostaneme příležitost přitáhnout dobrou sílu. Odhalováním této přírodní síly můžeme vyvážit sílu zla sílou dobra a s pomocí těchto dvou sil, jako dvou otěží, se můžeme nechat správně vést. Neboť bez druhé, dobré síly, kterou nám pomáhá odhalit věda kabala, zahyneme. Se svou sobeckou povahou nemůžeme nic udělat.

Proto mám radost, že jsme se dostali do tak špatného stavu, neboť právě ze zla se můžeme pozvednout a dojít k dobru.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *