Role učitele v kabale

Je možné projít celou kabalistickou metodiku podle knih „Zohar“ a „Učení Deseti Sfirot“?

Samozřejmě že ne! Ani kdybychom k nim přidali knihu „Šamati“, dopisy Ba’al HaSulama i články Rabaše, bez učitele by to bylo nemožné. A ti, kteří ho nemají, se zabývají různými proudy, točícími se kolem kabaly, jako je chasidismus, „New Age“ a další, a zdá se jim, že už pronikli do jejího systému.

Samotné texty, navíc hluboce vhledové, niterné, kabalistické, nelze bez učitele pochopit. Ten na vás totiž pracuje více než vy sami na sobě. Tak jako matka a otec pracují s dítětem, aby ho vychovali, ale jemu se zdá, že se vychovává samo. Teprve později, když má vlastní děti, to začne chápat.

Nikdo nemůže dosáhnout duchovní úrovně sám od sebe! Pouze pokud je někdo, kdo vás neustále vychovává, „podsouvá“ vám nejrůznější činnosti, poznatky, otázky, vede vás. Proč neustále uvádím příklad s dětmi? Je to přesná kopie duchovního růstu!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *