Světlo budoucnosti aneb „rozinky v kaši“

Jediné stvoření – touha naplnit se Stvořitelem, bylo rozděleno na miliardy částí jednotlivých duší. Kabalisté minulých dob vytvořili z úrovně konečné nápravy své duše systém, ze kterého můžeme přijímat Světlo nápravy. Abychom to mohli provést, musíme:
– pozvednout se nad egoismem vzájemným sjednocením mezi sebou
– studovat jejich knihy a jejich prostřednictvím usilovat o Světlo nápravy

Mezi sedmi miliardami duší existují zvláštní duše, které mezi sebou vytváří vztah vzájemné závislosti – duše kabalistů.

Tím, že se nachází ve společném systému propojených duší, jako rozinky v kaši, existuje mezi nimi Světlo.

Díky tomu, že toužíme k těmto vznešeným duším prostřednictvím čtení jejich knih přilnout a podobat se jim, působí jejich Světlo také na nás.

Jinak se Světlo v nás nemůže odhalit. Platí zde jednoduchý fyzikální zákon: pokud ses nesjednotil, nedostaneš.

Díky tomu, že jsou v tomto systému duše, které se již mezi sebou propojily, a ty se k nim toužíš také připojit – používáš stejné Světlo, které již mezi nimi existuje a které může vyzařovat i na tebe. A k tomu ti byly dány vnější prostředky – knihy a spojení se skupinou.

Stejným způsobem se dospělí starají o děti – předem pro ně vytvoří všechny podmínky k poznání našeho světa. A dítě je přitahováno k dospělému, chce k němu přilnout, chce se od něj učit – a tak roste.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *