Moudrosti krále Šalamouna 1

Redaktor: Moudrého člověka velmi často přirovnávají ke králi Šalamounovi.

Dr. Laitman: Ano.

Redaktor: Byla to nejlepší doba v židovské zemi. V jeho době byl postaven Chrám. Rozkvétala moudrost, sám napsal významné knihy. Zabýval se výchovou a byl to vlastně specialista ve všem. A zde máme citace, které jsou mu připisovány. Jsou velmi hluboké a znovu říkám, že zdají se být velmi jednoduché. Pokud je to možné, trošku je okomentujte. Nyní z nich něco málo přečtu.

Dr. Laitman: Jen do toho.

Redaktor: „Být ve dvou je lepší než sám, protože když padnou, zvednou jeden druhého, ale běda, když padne jeden, a není druhého, aby ho zvedl. A když dva leží, je jim teplo, ale jak se zahřeje jeden?“

Vše je tak prosté.

Dr. Laitman: Ne, není to prosté! To jsou veliké, zdánlivě jednoduché pravdy, ale nedosažitelné pro běžného člověka, aby je jen tak převzal a řídil se podle nich. Zde se má na mysli vnitřní jednota lidí, která je postavena nad nenávistí, kdy každý z nich představuje samostatnou entitu. Je to práce. Je to velmi velká práce člověka na sobě, ale podle seriózní metodiky.

Redaktor: Takže si myslíte, že to prostě není řečeno jen tak, že je dobré být ve dvou, a ne sám? Říká, že pak druhý pomůže…

Dr. Laitman: Ne, vždyť je to Šalamoun! Cožpak k tobě bude hovořit takto?

Redaktor: To znamená, že jasně chápe, že lidé nemohou být spolu?

Dr. Laitman: Samozřejmě!

Redaktor: Ale musí?

Dr. Laitman: Právě odhalení vnitřní nenávisti je nezbytné k tomu, abychom zjistili, do jakého stupně musíme dojít, abychom se jeden s druhým takto sblížili. Zahřívat jeden druhého. Není to tělesné zahřívání, ale to, když pracuješ na mé duši a já pracuji na tvé duši.

Video zde.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *