Deset přikázání a Čin Stvoření

V knize Zohar je řečeno, že Deset Přikázání odpovídá deseti Činům Stvoření.

Deset Přikázání je deset hlavních kritérií, podle kterých musíme vybudovat model našeho vnitřního obrazu, nazývaného „Adam“ ze slova „dome“ – „podobný Stvořiteli“.

Musíme tedy pochopit, co znamená Deset Přikázání. Je to myšleno tak, že „nepokradeš“ někde na ulici? Nebo že „nezabiješ“ někde na temném místě? Nebo že „nebudeš flirtovat s manželkou souseda“? Nebo zde mluvíme o nějakých jedinečných vnitřních změnách člověka, zásluhou kterých se skutečně stáváme podobnými Stvořiteli?

Napravená egoistická duchovní vlastnost člověka se nazývá Přikázání. Jinými slovy, musíme uvnitř sebe postupně odhalit obraz protikladný Stvořiteli, který se nazývá nečisté (Klipa), Jemu opačné, a tento obraz musíme změnit na podobný Stvořiteli.

Tato změna našich vlastností se nazývá vykonat přikázání.

Máme 613 těchto vlastností a tak musíme vykonat 613 náprav. Dokud však v našem světě neuvidíš v člověku jedinou vlastnost, která by byla protikladná Stvořiteli – není v něm prostě nic.

613 přikázání jsou dělena deseti, jsou jakoby rozdělena do deseti skupin.

Pokud jde o Čin stvoření, ten je spojen s přikázáními, protože Stvořitel stvořil člověka jako otisk pečetě, otisknul Sebe v opačné podobě: to, co je v pečeti vypouklé, se stalo vyhloubené.

Tak Stvořitel otiskl Sebe do materiálu stvoření a vytvořil ze Sebe protikladnou vlastnost. Stvořitel má 613 pozitivních vlastností zaměřených na dávání, lásku a vyzařování. A v nás se to všechno projevuje opačně: přijímáním, přesycením, lhostejností ke všemu, využíváním všech a všeho, pýchou, konkurencí, atd.

Stvořitel jednoduše vzal všechny své vlastnosti a vtiskl je do nás obráceně.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *