Přichází nová vlna Covidu

Zatímco média jsou zaneprázdněna informováním o válce na Ukrajině, Covid se vrátil, aby pronásledoval lidstvo. V Číně je zavřeno doma více než padesát milionů lidí, v Hongkongu stoupá počet mrtvých, v Izraeli rychle stoupá reprodukční číslo (R) a index šíření je daleko nad hranici 1. Pokud jsme si mysleli, že Omicron je nakažlivý, nový kmen BA.2 je ještě o 30 procent nakažlivější a objevují se i hybridní varianty jako Deltacron. Nové kmeny a nové vlny se budou objevovat, dokud se nenaučíme vše, co se od viru musíme naučit.

Virus tu není proto, aby nás učil o sobě samém; je tu proto, aby nás učil o nás. Tyto vlny považujeme za vlny Covid-19, ale tak to není. Původní kmen prakticky vymizel; nyní máme co do činění s jiným virem, protože i my sami jsme jiní. Proto vakcíny, které porazily původní kmen, již nejsou účinné.

Jak jsem říkal od prvního výskytu viru na začátku roku 2020, tento virus, respektive jeho „příbuzní“, tu zůstanou. Musí nás naučit chovat se k sobě a k přírodě mírumilovněji a harmoničtěji, a neodejdou, dokud se to nenaučíme.

Možná jsme si toho ani nevšimli, ale virus nás už toho hodně naučil. Naše kariérní ambice se dramaticky změnily. Najednou všichni mluví o Velké rezignaci a o tom, kolik lidí nyní dává přednost práci z domova.

Mnoho lidí se také spokojilo s menší výplatou výměnou za větší klid. Po celém světě také nabírá na síle hnutí směřující ke čtyřdennímu pracovnímu týdnu. Dokonce i v Asii, která je známá svým workoholismem, velké společnosti, jako je Panasonic a další, přešly nebo přecházejí na čtyřdenní pracovní týden.

Tradiční vzdělávání také upadá v nemilost. „Až do roku 2019 rostl počet studentů vzdělávaných doma každoročně o 2 až 8 %. Od roku 2019 do podzimu 2020 se procento studentů vzdělávaných doma změnilo z 3,4 % na 9 %.“ Podle Národního institutu pro výzkum domácího vzdělávání „bylo v letech 2020-2021 ve Spojených státech asi 3,7 milionu studentů v domácím vzdělávání ve třídách K-12 (zhruba 6-7 % dětí školního věku)“.

Covid není trest, ale náprava

Nejedná se o zanedbatelné změny. Méně pracujících lidí znamená skromnější spotřebu, menší zácpy na silnicích, zejména pokud lidé pracují z domova, a více času pro rodinu. Stejně tak děti vzdělávané doma vyžadují, aby rodič zůstal doma a věnoval se vzdělávání a budoucímu povolání dětí. To má opět vliv na mnoho dalších aspektů společnosti.

To je důvod, proč si myslím, že Covid není trest, ale náprava. Jediný důvod, proč tuto nápravu pociťujeme jako bolestivou, je ten, že nesnášíme změny, takže nám je příroda vnucuje.

Při naší současné úrovni narcismu bychom bez omezení zvenčí mohli zničit sami sebe a s námi i svět. Válka na Ukrajině je jen příkladem toho, co může pýcha a touha po moci způsobit. Proto si myslím, že bychom měli být vděčni za omezení, které Covid přinesl. Počítáme jeho oběti, ale netušíme, jakým katastrofám zabránil.

Přesto si nemyslím, že bychom měli nadále trpět tím, že nás Covid omezuje. Příroda nám vnucuje korekce a my nemáme jinou možnost než se jim podřídit, což je zjevné, můžeme si tyto korekce uložit sami, místo toho, abychom zvali odporné viry, aby to udělali za nás.

Jediné, co potřebujeme napravit, je naše egoistické chování. Abychom to dokázali, musíme si uvědomit, že ve světě, který se stal naprosto propojeným, je myšlenka, že si můžeme vzít vše, co chceme, bez ohledu na ostatní a těšit se z jejich bolesti, je nejen bezohledná, ale i destruktivní pro všechny, včetně nás samotných.

Musíme pochopit, že pokud si chceme podmanit jiné lidi, byť v myšlenkách, natož v činech, škodíme sami sobě i svému okolí. Žádná jiná bytost kromě lidí nemá tak zlé a narcistické myšlenky. Pokud je uvnitř sebe vyhladíme, skoncujeme s válkami, hladem, vykořisťováním, zneužíváním, tyranií a vším ostatním, co sužuje náš svět. Pokud se budeme zdráhat tomuto naučit, viry tyto pohromy z lidstva vymýtí.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *