Úkol kabalisty ve vztahu ke světu

Největší kabalista minulého století Ba‘al HaSulam věnoval ve svých spisech velkou pozornost základům budoucí společnosti a světového míru. Je cílem kabalistů nastolit ve světě mír v každém smyslu a na všech úrovních?

Ano. To znamená přivést svět k dokonalosti.

Co je vaším cílem jako kabalisty ve vztahu ke světu?

Mám úplně stejný cíl. Pravda je veliká a já jsem jen velmi maličký. Ale v zásadě, kdybych mohl svět nebo jakoukoli jeho část posunout do stavu vzájemného sbližování protikladů v rámci svobodné vůle, pak bych byl opravdu šťastný, že jsem vykonal nějaký čin, udělal něco z toho, co ode mě Stvořitel požaduje.

Kabala nám dává všechny nástroje k tomu, abychom mohli dokončit naši práci.

Koho byste chtěl mít po svém boku, abyste dosáhl tohoto cíle?

Všechny lidi na světě. Úplně všechny! Všichni jsou potřební.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *