Válkou zjizvené děti

Každá válka je strašná, ale válka, ve které jsou i civilní oběti, je mnohonásobně horší. Z těchto civilistů jsou nejzranitelnější děti. Válka na Ukrajině děti poznamená a navždy změní. Přesto věřím, že jim vštípí přesvědčení, že válka nepřináší nic dobrého a že není možné ospravedlnit škody a bolest, které způsobuje.

V minulosti války znamenaly okupaci, drancování majetku a zotročování zajatců. V dnešní době dobývání jiné země nepřináší žádné výhody. Co budete dělat, až dobudete hlavní město? Poté, co jste jej sami zničili, ho budete muset znovu postavit.

Rozvoj technologií a mezinárodního obchodu a průmyslu způsobil, že válka jako prostředek získávání zdrojů a bohatství ztratila význam. Válka je dnes prostě zbytečná a věřím, že dnešní děti to velmi hluboce cítí díky svým rodičům a skrze vše, co samy prožívají. Výbuchy, krev a mrtvoly na ulicích, štiplavá zima, strach a nejistota zraňují jejich duše a jizvy, které si nesou, budou předávat svým dětem a dětem jejich dětí.

Naše děti nebudou chtít vést války

Dokonce i děti, které nejsou bezprostředně ohroženy raketami a bombami, cítí, co se děje. Lidstvo je jedno tělo; když orgány v tomto těle bojují proti sobě, trpí celé tělo a celé tělo se z toho učí. Proto doufám, že lekce, které se děti ve válce učí skrze bolest, se vryjí do vědomí celého lidstva a všichni na celém světě pochopí a pocítí nesmyslnost války.

Příští generace pocítí, že místo válčení by bylo lepší uspokojovat své potřeby vzájemným obchodováním. Budou vědět, že jen díky spolupráci mohou na tomto světě uspět.
Poznatky, které dnešní děti získávají, jsou k nezaplacení. Lituji pouze toho, že je získávají bolestí. Přál bych si, abychom je to mohli naučit pouhou výchovou, ale život pro ně zvolil jiný způsob výuky.

Dokážeme-li pochopit, co nás učí realita, že k vítězství vede spíše spolupráce a vzájemné doplňování než hrubá síla, pak, aniž bychom hrubou sílu zažili na vlastní kůži, pomůže nám to přejít do nového stavu myšlení, kdy válka není součástí paradigmatu. Pomůže nám to a ještě více to pomůže našim dětem.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *