Strom života a Strom poznání dobra a zla

V čem je rozdíl mezi pojmy „Strom poznání dobra a zla“ a „Strom života“? Řekl jste, že dobro a zlo je práce ve dvou liniích.

„Strom života“ symbolizuje naše dosažení Stvořitele. Jeho vztah k nám je v souladu s naším vztahem k Němu, to se nazývá „Stromem života“.

A „Stromem poznání dobra a zla“ se nazývá systém vzájemného působení mezi námi a silou Stvořitele. Učíme se, jak se můžeme sjednotit mezi sebou navzájem a se Stvořitelem, abychom vlastnosti, které nám byly dány, využívali maximálně správně.

To znamená, že samotný proces odhalení Vyšší síly jde ve dvou liniích „Stromu poznání dobra a zla“. Člověk začíná rozpoznávat správné činy ve vztahu ke Stvořiteli. Ty správné určuje jako dobro a ty špatné jako zlo. A až dosáhne konečné nápravy, pak je tento stav nazýván „Strom života“.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *