Co vás nutí nenávidět lidské ego?

Hlavním problémem dnešního světa je, že všichni obviňují každého. Pokud se však na sebe díváme jako na lidi, kteří žijí v naprosto propojeném a vzájemně závislém systému, pak jsou vinni všichni a nikdo se nemýlí. Pokud je na světě zlo, je to důsledek každého z nás.

Musíme dosáhnout toho, abychom se na přírodu dívali jako na celistvý, vzájemně propojený a závislý systém a abychom se ke všem chovali jinak, než jak se k nim chováme v současnosti, místo, abychom preferovali vlastní prospěch na jejich úkor, upřednostníme jejich prospěch před vlastním prospěchem.

Představte si, že jsme všichni ozubenými kolečky téhož stroje. Žádné jednotlivé ozubené kolo nemůže uniknout odměně a trestu, protože všechna jsou navzájem propojena a vzájemně závislá. V takovém uspořádání nemůžeme říci, že se někdo musí otáčet nebo donutit ostatní, aby se otočil kvůli ostatním, ale všichni se pohybují současně.

Každý z nás proto potřebuje podstoupit určitou korekci a kalibraci způsobu, jakým se chováme: abychom dosáhli vzájemného rozhodnutí přestat se otáčet opačnými směry a začít se otáčet stejným směrem, přičemž každý z nás bere v úvahu především prospěch ostatních a celého systému, jehož jsme součástí.

Zodpovědnost

Každý je tedy zodpovědný za to, jak svět dopadl. Neexistují žádní zločinci nebo oběti. Všichni jsme stejně zodpovědní za vše, co se děje, dobré i špatné. K takovému pochopení dospějeme, když vidíme, že žijeme v celistvém světě, který je znázorněn kruhem, jenž nemá začátek ani konec. Nemáme tedy jedinou osobu, na kterou bychom mohli ukázat prstem a vinit ji ze svých problémů. Každý z nás přispívá ke všemu, co se v lidstvu rozvíjí.

Neexistuje tedy žádné ego jiného člověka, které bychom mohli spravedlivě nenávidět, ale musíme dospět k poznání, že já jsem jediný zločinec na světě. Od tohoto okamžiku mohu začít napravovat své vlastní ego a začít rozvíjet nový postoj a vnímání světa. Pak se mi také začne otevírat zcela nový harmonický a mírumilovný obraz světa.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *