Co představuje žena v duchovním?

V duchovním představuje žena touhu. Nic jiného. Člověk, ve kterém jsou odpovídajícím způsobem propojeny určité typy přání, vytváří obraz zvaný žena. Stejné je to s muži a se vším ostatním.

Všechno na tomto světě se redukuje na touhu přijímat a touhu dávat v různých kombinacích, které tvoří všechny možné druhy takzvaných duchovních bytostí.

A materiální svět vůbec není, existuje pouze v naší představivosti. Je tvořen stejnými silami, které v nás tvoří duchovní svět. Pro duchovní svět však musíme získat vlastnost dávání, abychom ho mohli vidět a viděli také to, co se tam děje se dvěma silami: přijímáním a dáváním.

A v našem světě jsme již vytvořeni takovým způsobem, že můžeme vidět tyto vlastnosti, které se nám zobrazují na naší obrazovce a představují tento svět.

To znamená, že vše, co vidíme před sebou: neživou, rostlinnou, živočišnou a lidskou přírodu ve všech jejích nekonečných kombinacích a variacích, se na naší vnitřní obrazovce zobrazuje dvěma silami. Ale obě síly, jak síla dávání, tak síla přijímání, plus a mínus, jsou na egoistické úrovni.

Pokud získáme možnost to pozorovat na duchovní obrazovce, tj. v odrazu, na altruistické úrovni, pak si začneme osvojovat další svět, který nám také bude zobrazovat tyto dvě síly: pozitivní a negativní.

A to vše je rozvoj touhy. Stvořitel kromě ní nevytvořil nic jiného. Tak je to také řečeno: „Stvořil jsem zlý počátek (sklon).“ V jaké míře od Stvořitele přitáhneš Světlo ke zlému počátku (sklonu), v té míře se promění v dobro.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *