Nemožnost existovat v předchozích rámcích

Pozorujeme, že každá další generace více usiluje o svobodu, překonává hranice životních omezení, ničí je. Odkud taková tendence pochází?

Každá další generace neničí předchozí rámce, ale prostě v nich nemůže existovat, protože samotná generace je jiná. Má jiné touhy, jiný egoismus, jiné priority. Proto nemůže plnit podmínky a omezení, které předchozí generace plnily s potěšením nebo s minimálním výdejem energie.

Vidíme, že svět směřuje k většímu propojení. V současnosti se velmi silně projevuje integrace: lidé se stěhují z místa na místo, mění se zákony, státní hranice se stávají uvolněnější. V podstatě je patrný trend k větší svobodě a menším omezením. Lidstvo prostě začíná pociťovat další úroveň svého vývoje. Předchozí rámce se mu tedy již nezdají nezbytné.

Bereme v úvahu, že nová generace nechce naše podmínky, naše zákony, prostě je vytvořena s takovými touhami, které tyto podmínky nemohou dodržovat, považovat je za nezbytné.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *