Správný výsledek vzdělání

Učitelé i rodiče se shodují na tom, že náš vzdělávací systém zdaleka není dokonalý. Jeden z důvodů spočívá v tom, že si na ministerstvu školství nesprávně představují, jaký by měl být správný výsledek vzdělání.

Někteří říkají, že škola musí dítěti poskytovat vzdělání a výchovou se musí zabývat rodiče. Jiní namítají, že výchovu nelze nakládat pouze na rodiče. Avšak „zlatý střed“ v této otázce dosud nebyl nalezen.

Myslím si, že za správný lze považovat výsledek, když po ukončení školy studenti jistě vědí, že hlavní prioritou v životě je jednota. Jednota národa, jednota společnosti, jednota státu. A jak síly, tak i prostředky je třeba v první řadě zaměřovat na dosažení a zachování této jednoty.

Láska k bližnímu

A tato jednota musí být budována na základě lásky k bližnímu. Nebo alespoň na dobrých a laskavých vztazích. Za úspěch lze považovat již to, pokud tento postoj dokážeme zavést do vědomí člověka. Jediným problémem je, že o lásce k bližnímu nechce nikdo z nás slyšet. Děti nevidí příklad takových vztahů u dospělých a sami se jim naučit nemohou.

Aby se změnila situace, ve škole musí působit odborníci, kteří vědí, co představuje přirozenost člověka a jak s ní správně pracovat. Tito odborníci budou schopni vysvětlit dětem (a v první řadě jejich rodičům), že je jednota v rozporu s lidskou přirozeností, jelikož lidská přirozenost je sobecká. Proto vždy při budování vztahů s ostatními vycházíme ze získání výhod. To, co mi nakonec poskytne potěšení, přijímám a všechno ostatní odstrkuji. A právě toto chování mi v životě vytváří problémy.

Vždyť ego odděluje člověka od ostatních, brání mu ve vytváření normálních, dobrých vzájemných vztahů založených na bratrské lásce. A přesto se to může změnit.

Je možné se naučit jednat nehledě na egoistický program, který je v nás založen. A toho se dosahuje právě díky sblížení člověka s ostatními. Sblížení do takové míry, že se stane žádoucím.

Právě takové znalosti musí děti nabýt ve škole.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *