Je možné začít život znovu, od nuly?

Mnozí se ptají: „Je možné změnit svůj život ve 30, 40 nebo v 50 letech a začít vše od nuly? Je možné vyměnit rodinu, profesi? Existují ženy, které si moc přejí ve svém životě něco změnit, včetně svého povolání a svého rodinného stavu, ale bojí se odsouzení, bojí se, že poruší Boží přikázání: smiř se, snášej, odpouštěj.“

Pojďte, dáme do pořádku vaše myšlenky a úsudky.

Tak za prvé, změnit svůj osud je nemožné. Jednoduše řečeno, stačí jej rozkrýt a pokusit se ho správně naplnit. Tak se stáváte rovnocenným se Stvořitelem, jakoby jeho partnerem.

On vás stvořil, vložil do vás informační záznam o všech vašich stavech, až do toho nejdokonalejšího, do posledního stavu, a teď se chcete rozvíjet tak, abyste mohli spolu s Ním realizovat sebe samé.

A ukazuje se, že se stáváte Jeho partnerem. Začínáte chápat, proč se to děje vám, ostatním i celému světu. Skrze sebe začínáte chápat celý tento svět v jeho pohybu. A to je také práce člověka, když si uvědomí svou individualitu, jedinečnost. K tomu se snažíme dospět. Kabala to vysvětluje a tím pomáhá žít.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *