Z knihy Dosahování vyšších světů, průvodce duchovním odhalením

Dosahování vyšších světů 3

Nejstrašnějším zážitkem je pocit naprosté propasti He’arat ha-Malchut (הארת המלכות, dosl. černé světlo Malchut), který překvapuje svou přímo pod nohama člověka se otevírající tmou beznaděje, strachem, absencí jakékoliv opory, zánikem Obklopujícího světla, které nám poskytuje pocit budoucnosti, zítřka, příštího okamžiku.

Z tohoto pocitu pocházejí také všechny méně děsivé negativní pocity, jež jsou jeho aspekty. Všechny jsou člověku posílány ze stejného zdroje, Malchut, Stvořitelem stvořené prázdné duše, a každý z nás je povinen naplnit Světlem všechny její části. Vycházejí z ní veškeré pocity tmy, které člověk zakouší. Překonat tento hrozný pocit nejistoty je možné pouze vírou ve Stvořitele, Jeho pociťováním. A Stvořitel posílá všechna utrpení právě za tímto účelem.

Král David, jakožto zosobnění všech našich duší, popisuje v každém řádku svých žalmů stav duše, její pocity ve všech stádiích vzestupu. Je podivuhodné, kolik toho musí člověk přestát, než pochopí, uvědomí si a najde správnou cestu; vždyť mu nikdo nemůže podat informaci o dalším kroku – správný čin si zvolí jenom z nevyhnutelnosti, když klopýtl na předchozím. A čím častěji nás pobízejí neštěstí, tím dříve máme možnost se duchovně vyvinout, jak je řečeno: „Šťasten, koho Stvořitel pronásleduje.“

Nám nepřísluší znát svůj následující krok, svoji budoucnost. Nikoliv nadarmo je v Tóře zákaz: „Nevěštěte, neprorokujte“. Duchovní růst nastává díky růstu víry, že všechno, co člověk v tuto chvíli zažívá, a vše, co se s ním stane v následujícím okamžiku – všechno přichází od Stvořitele a vše je možné překonat pouze sblížením s Ním z nevyhnutelnosti, poněvadž Ho naše přirozenost nechce uznat za našeho vládce. Znalost svého budoucího stavu nebo jistota v jeho znalost odnímá člověku možnost zavřít oči, mlčet a přijmout jakýkoliv nečekaný projev Vyššího vedení jako pravdivý a spravedlivý a to je možné pouze přimknutím se ke Stvořiteli.

Dosahování vyšších světů 1

Dosahování vyšších světů 2

Knihu v češtině je možné zakoupit zde v tištěné formě a zde e-knihu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *