Vše je poznáváno člověkem

Po velkém třesku, vlivem šíření sil, začal vznikat určitý objem, objevilo se místo a následně vesmír. Toto místo se začalo zaplňovat, to znamená, že se v něm začaly objevovat nějaké vlastnosti síly.

Fakt, že převážně mluvíme o minulosti, je samozřejmě velmi velký omyl. Mluvíme přece o sobě, o našem dosahování, a ne o tom, co bylo vlastně bez nás. O tom nic nevíme a nikdy se to nedozvíme.

Vše můžeme určit pouze na základě našich pocitů, z našich vjemů. Nemohu tedy říci, že se to stalo. Chápu, že to bylo v minulosti, tedy v mé minulosti, v mém pocitu, v mém chápání.

Vytvářím v sobě kategorii minulosti a pracuji v ní. Vkládám do ní velký třesk, tento vesmír, tuto minulost. Ale je to moje minulost. Vznikla v mé fantazii, v mých představách.

Ve skutečnosti žádná minulost neexistuje. A co existuje, o tom mohu mluvit jen vzhledem k sobě. Proto vše, čím se naše věda zabývá, musíme zasadit do velmi omezeného rámce. To vše je pouze to, co my prověřujeme, co my zkoumáme. Stejně jako náš známý svět a naše obvyklé zákony.

Všechny zákony, které studujeme: mechanické, elektrické, magnetické, biologické, živočišné, není důležité jaké, vzájemné působení mezi všemi formami a vlastnostmi hmoty, energie, informací – studujeme v rámci našeho světa.

Dnes už je nám jasné, že pokud se ocitneme v nějakých jiných, kosmických podmínkách, tak tam budou existovat úplně jiné zákony. A tyto zákony budou mít úplně jiné podoby. Můžeme tedy mluvit jen o něčem ohledně nás. Takto to chápeme, takto to všechno odhalujeme.

Existuje zde velmi hluboký omyl a to nejen mezi obyvateli, ale i mezi vědci, protože na to vše se zapomíná. Zapomínáme na nutnou podmínku, že toto vše je chápáno, uvědomováno, vnímáno člověkem, tzn., my to měříme, my to pociťujeme, my to vidíme, a nikoli jiné nám neznámé smyslové orgány.

Víme jen to, že nyní vnímáme vesmír a sami sebe v této podobě. Co kdyby byla naše geometrie jiná? Naše mysl by byla uspořádána jinak a to, co je dnes například zakřivené, bychom vnímali jako rovné, jako rovinu. To znamená, že by to vypadalo úplně jinak.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *