Z knihy Dosahování vyšších světů, průvodce duchovním odhalením

Dosahování vyšších světů 1

Z výše uvedeného je zřejmé, že nám v našem světě chybí jen jedno – pociťování Stvořitele!

A pouze v tom musí člověk vidět svůj cíl v našem světě a jen ve jménu toho vynaložit veškeré svoje úsilí, protože jen pociťování Stvořitele je jeho spásou jak od všech neštěstí tohoto života, tak i od duchovní smrti ve jménu duchovní nesmrtelnosti, bez nutnosti návratu do tohoto světa. Metodika hledání pociťování Stvořitele se nazývá kabala.

Pociťování Stvořitele se nazývá víra. V pojetí tohoto slova je patrný charakteristický masový omyl, neboť téměř všichni věří, že víra znamená cestu v temnotě bez vnímání a pociťování Stvořitele – to znamená, že toto slovo chápou přímo v protikladném smyslu. Podle kabaly se nazývá Světlem víry nebo prostě vírou Světlo Stvořitele, které naplňuje člověka, Světlo spojení se Stvořitelem, pocit splynutí (Or Chasadim).

Víra, Světlo Stvořitele, člověku poskytuje pocit spojení s věčností, porozumění Stvořiteli, pocit úplně jasného kontaktu se Stvořitelem, pocit absolutní bezpečnosti, nesmrtelnosti, velikosti a síly.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pouze v dosažení pocitu víry – to znamená pocitu Stvořitele – je naše spása od vysilující honby za přechodnými radostmi naší dočasné existence, jež je plná utrpení.

V každém případě tkví veškerá příčina našich neštěstí, bezcennosti, dočasné povahy našeho života pouze v nepřítomnosti pociťování Stvořitele. Samotná Tóra nás vyzývá: „Vyzkoušejte a uvidíte, jak dobrý je Stvořitel!“

Účelem této knihy je pomoci čtenáři překonat několik předběžných etap na cestě k pociťování Stvořitele. Ten, kdo si uvědomí opravdu životně důležitou potřebu Stvořitele, dospěje k rozhodnutí studovat kabalu z primárních zdrojů: Knihy Zohar s komentáři (Sulam), spisů Ariho, Učení deseti Sfirot atd.

Úryvek z knihy Michaela Laitmana, „Dosahování vyšších světů, průvodce duchovním odhalením“

Pokračování následuje.

Knihu v češtině je možné zakoupit zde v tištěné formě a zde e-knihu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *