Skrytá súvislosť medzi vojnou na Ukrajine a zemetrasením v Turecku

Zatiaľ čo sa svet borí s ničivými následkami zemetrasení v Turecku a Sýrii, na Ukrajine pokračujú prudké boje bez náznaku zmiernenia. Či už sú mestá zničené strelami alebo zemetrasením, výsledkom je ľudské utrpenie a nespočetné množstvo stratených alebo zničených životov. Zdá sa, že medzi týmito dvoma katastrofami nie je žiadna súvislosť, akoby neexistovalo nič, čo by spájalo vojny so zemetraseniami, ale nie je to tak. Medzi všetkými katastrofami, či už ide o zemetrasenia, vojny, hladomory alebo epidémie, existuje skrytá súvislosť, ktorá oslabuje ľudskú spoločnosť a umožňuje vypuknutie všetkých kríz.

Ľudstvo sa neskladá z množstva samostatných jednotlivcov; ľudstvo je jeden celok, jedna entita, jedno telo, v ktorom sa všetci navzájom ovplyvňujú. Tak ako je oslabené telo vystavené vyššiemu riziku vypuknutia rôznych chorôb a problémov, tak je oslabená ľudská spoločnosť vystavená riziku vypuknutia kríz, ktoré sa týkajú celého ľudstva. Keď je celkový zdravotný stav človeka zlý, môže sa to prejaviť bežným prechladnutím alebo zhoršenou funkciou jednotlivých orgánov, napríklad cukrovkou, rakovinou alebo celkovým kolapsom orgánových systémov. Aj keď súvislosť medzi zdravotnými komplikáciami nie je na prvý pohľad zjavná, v podstate ide o disharmóniu celého tela, ktorá umožňuje prepuknutie všetkých týchto chorôb.

Toto pravidlo platí aj pre „telo“ ľudstva. Na prvý pohľad sa zdá, že katastrofy a vojny spolu nesúvisia. Za všetkým však stojí zlé zdravie a disharmónia jednej entity – ľudstva, disharmónia medzi jeho bunkami, teda ľuďmi.

Ako zabrániť všetkým katastrofám

Ľudia sa necítia ako jedna entita a správajú sa, akoby neboli jedným tvorom. To, že proti sebe bojujú, akoby boli jednotlivcami, a snažia sa jeden druhého ovládnuť alebo dokonca zničiť, oslabuje celý systém, v ktorom sa všetci nachádzajú. Z tohto dôvodu vo svete prepuknú „choroby“.

Jediný rozdiel medzi týmito zdanlivo nesúvisiacimi tragédiami je v tom, že celkové oslabenie sa prejavuje rôznymi príznakmi v rôznych regiónoch podľa ich špecifických podmienok. Spôsob, ako zabrániť všetkým katastrofám, zostáva rovnaký, pretože príčina je rovnaká – rozpad ľudskej spoločnosti – a jediným liekom je posilnenie súdržnosti a vzájomnej zodpovednosti na celom svete.

Hoci musíme riešiť každú katastrofu a krízu osobitne, snažiť sa obnoviť mier na Ukrajine a zachrániť životy v Turecku, musíme tiež pracovať na dlhodobom riešení, aby sme zabránili budúcim katastrofám alebo ich zmiernili. Musíme začať podporovať silnejšie medziľudské vzťahy na všetkých úrovniach.

Globálny plán

Ľudské vzťahy sa rozpadajú od rodinnej úrovne až po medzinárodnú, preto je dôležité, aby sa vzdelávanie začalo zameriavať na to, ako vytvárať pozitívne medziľudské väzby. Vďaka tomu sa ľudia budú cítiť lepšie, bezpečnejšie a šťastnejšie nielen na osobnej úrovni, ale zmení sa aj celá naša spoločnosť a naše správanie v nej, a teda aj svet.

Dobré sociálne väzby vytvárajú stabilnú, láskavú spoločnosť a mierové medzinárodné vzťahy. Zabraňujú vykorisťovaniu ľudí a vyčerpávaniu prírodných zdrojov. Vplyv vzdelávania, ktorého cieľom je posilniť význam pozitívnych väzieb, nás ovplyvňuje nielen na osobnej úrovni, ale aj na globálnej.

Ak sa chceme trvalo poučiť z katastrof, ktoré postihli ľudstvo, ako napríklad vojna na Ukrajine a zemetrasenie v Turecku, musíme začať realizovať globálny plán. Jeho cieľom bude, aby sme si uvedomili našu vzájomnú závislosť od kvality medziľudských vzťahov a to, že len láskavé, pozitívne vzťahy nám umožnia znížiť závažnosť kríz alebo im úplne zabrániť.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *