Úzká stezka „v úzkostech“

Začalo odpočítávání třítýdenního období, které se nazývá „v úzkostech“, tedy skrze nesnáze, skrze úzkou bolestivou zónu. Tento čas se vztahuje k zničení ‚Chrámu‘. Nejedná se o fyzickou budovu, která se zhroutila v Jeruzalémě, ale o duchovní ‚Chrám‘.

Fyzický čas je otiskem duchovního času, proto v našem světě existují symbolická data, která mají duchovní kořeny.

Čas „v úzkostech“ symbolizuje duchovní stav, ve kterém jsme museli odolávat duchovnímu tlaku, kterému jsme neodolali, to znamená ‚Chrám‘, duchovní clona, zeď se rozbila. A dnes si toto rozbití připomínáme.

Je řečeno, že „každý den, kdy ‚Chrám‘ není obnoven, se doslova znovu rozpadá“. To potrvá, dokud znovu nepostavíme ‚Chrám‘, naši duchovní nádobu, Kli, deset sefirot vzájemně propojených a připravených udržet uvnitř světlo Chochma, tj. Největší Světlo. Světlo Chochma naplní Kli, což bude znamenat, že ‚Chrám‘ byl obnoven.

‚Chrám‘ musí být postaven v našem srdci, v naší společné touze, a ne z kamenů. Bude to „Třetí Chrám“, tedy dokonalý. Chrámy – „První a Druhý“ – byly postaveny malou skupinou, která vyšla ze starověkého Babylonu a prošla egyptským vyhnanstvím. Poté byly zničeny, a to se muselo stát.

Ale my postavíme „Třetí Chrám“ společně s celým světem, postavíme jej uvnitř, v srdcích, v touhách a naplníme jej dokonalým odhalením Stvořitele, Světlem Chochma. Takový chrám, takový stav již bude existovat navždy, protože se na něm podílejí všechny duše, které vykonávají všechny nápravy a jsou plně naplněny Stvořitelem.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *