Šikana ve školách

Děti bývají velmi nemilosrdné, zvláště pokud se jedná o šikanu spolužáka. Nemohou vědět, jaké následky má šikana pro její oběť, co bude s tím, koho šikanují. Stávají se případy, že šikanované dítě spáchá sebevraždu.

Takové zprávy internetem probíhají. Ve školství se případy šikany vyskytují velmi často. Vědci a pedagogové přemýšlejí, jak to vyřešit a nabízejí celkem pochopitelné řešení. Jeden z nabízených způsobu jak to vyřešit je „systém přátelství“. Tj. spolužáci z vyšších tříd se starají o ty mladší. V těch školách, kde se všichni navzájem podporují, kde se klade velký význam na to, aby se každý cítil jako důležitá součást týmu, je mnohem méně případů šikany.

Tento způsob není reálný.

Jsem realista a vidím, co se děje. Egoismus roste ze dne na den. Díky seriálům a tomu, co děti sledují, bude ještě hůř. Nevidím předpoklady k tomu, aby bylo lépe.

I kdyby existoval učitel, který by byl nazván „Učitelem“, nedokázal by vést děti tak, aby ve školách nebyla šikana.

Protože výchova je komplexním přístupem k člověku ze strany společnosti ve všech svých projevech – doma, na cestě do školy, ze školy, v kroužcích. Je to samozřejmě rodina, jsou to televizní programy a to, co vidí ve svém telefonu.

Kdo je učitel? Učitel má dát dítěti pouze výuku: matematiku, čtení, další předměty, to je vše. Tím to končí. Výchovou by se měla zabývat společnost obecně a celkově. Můžete přinutit dítě,aby studovalo a učilo se takzvaným dobrým mravům, můžete ho dát studovat na výběrové školy, když pochopí, že k tomu, aby se v životě někam dostal, musí se určitým způsobem chovat, nějak vypadat, správně komunikovat a tak dále. To se však nevztahuje na vychování Člověka v něm.

Jak tedy vychovávat děti? K tomu je nutné změnit celý stát, celý svět. Svět se musí postarat o výchovu budoucí generace. To by mělo být prioritou veškerého našeho úsilí. Ale čím je naplňujeme, co do dětí vkládáme?

Co by tedy měl svět udělat.

Za prvé, úplně odstranit informace o krutostech, násilí a všeho druhu masochismu. Zakázat oslavovat sílu – sílu peněz, sílu moci, sílu armády.

Oslavovat lidskost v člověku. Oslavovat to dobré, spojení s ostatními, budování nového společného světa a tak dále. Dělat to, o co se snažili kdysi za socialismu, tenkrát ještě částečně existovaly jiné vztahy. Oslavování dobrého pronikalo do člověka a lidé se k sobě chovali odlišně.

To znamená, abychom dospěli k tomuto malému bodu, který se nazývá „třída“ ve škole, musíme změnit svět.

Třída je ta část společnosti na té úrovni, v tom věku, kdy se z dítěte dá formovat Člověk. Takže to není jen třída, malá místnost, jsou to lidé, kteří žijí řekněme sto let, a během dvaceti let se musí vychovat. To je velmi důležité. A pak by výchova měla pokračovat.

Takže výchova nekončí ve škole, pokračuje dál. A pouze tímto způsobem lze vychovat v člověku Člověka. Poněvadž člověk není živočich, bez výchovy je horší než zvíře, protože má egoismus.

Je to celé utopické?

Nikdo se tím nebude zabývat? Také proto se lidstvo blíží ke konci této utopie.

A co bude následovat? Bude existovat nádherná budoucnost bez lidstva. Jako v Černobylu, všechno tam roste a kvete, všude je plno zvěře, která tam předtím nebyla. Příroda se reprodukuje z ničeho, protože musí existovat.

To se stalo v Černobylu poté, co odešel člověk. A z toho plyne, že pro náš svět je nejdůležitější, aby z něj zmizel člověk. I to je náprava. Člověk je nejhorší živočich, který zabíjí vše kolem.

Snad k tomu nedojde a lidstvo přežije.

Alespoň několik stovek jedinců. A ti pochopí, že není možné žít jinak! Že právě to je základ – v podstatě princip přežití! Nejen trochu vylepšit svůj život, ale přežít. Musíme přistupovat k ostatním jako k sobě. A příroda nás k tomu vede a dokonce tlačí, dokud neuznáme princip – já nebo on – druhý má přednost přede mnou.

To znamená, že utopický zákon „Miluj bližního jako sebe samého“ se stane základem života. Tento zákon bude realizován, protože jsme jen nicotní tvorové, kteří nemají rádi strach a bolest. A pomocí strachu a bolesti nás lze vést k čemukoliv, i k dobrému, laskavému vztahu mezi námi. Příroda nás takto povede, bez bolesti a strachu to nepůjde, protože egoismus nerozumí ničemu jinému.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *