Co by měla žena vyžadovat od muže?

Žena dnes sama ztratila správný směr, přestala jednat v souladu se svou přirozeností a následuje zkreslené hodnoty získané v důsledku nesprávné výchovy. A proto od muže nevyžaduje, co je zapotřebí.

Žena vždy oceňovala muže z hlediska toho, zda je pro ni schopen vybudovat rodinu. Tak to bylo ve všech kulturách po všechny časy. Ale dnes jsou dívky vychovávány takovým způsobem, že se na to nehledí, ale myslí si, že se nějak zařídí s tím nebo jiným mužem. Povolání je pro ně důležitější než rodina, děti, manžel. Doufejme, že tak, jak tomu bylo vždy ve všech generacích, nakonec přijde uvědomění zla a situace se změní. Musíme pochopit, že od přírody nelze utéci, a my stejně musíme vyplnit její zákony. Budeme muset všude zakládat normální a dobrou rodinu.

Dříve se věřilo, že se pouze muž vyhýbá zakládání rodiny a upřednostňuje svobodný život bez závazků a že ho žena nutí, aby se oženil. Dnes se však také mnoho žen nechce svazovat rodinou a tento trend se zvětšuje. Jak můžete charakterizovat tuto situaci a jaké jsou naše vyhlídky?

Dnes se nacházíme v globální krizi, která zahrnuje vážnou krizi rodiny jakožto základu lidské společnosti. Zdá se mi však, že se jedná o dočasný jev a nakonec se zase vrátíme k tomu, že příroda vyžaduje své. Budeme muset najít cíl života uvnitř našich životů, být uvnitř rodiny s manželkou a dětmi, spolu se všemi činnostmi a povinnostmi.

Cíl nespočívá v tom, abychom se od všeho osvobodili. Svoboda od rodiny neposkytuje žádný zisk, ale jen ztrátu jak muži, tak ženě. Na mladou generaci ještě čeká, aby učinila tento objev. Tyto rámce jsou určeny přírodou a ať bychom se jakkoliv vzpírali, stejně budeme muset žít uvnitř nich. Otázka tkví pouze v tom, jak uvnitř těchto rámců uspořádat svůj život tak, abychom s ním byli spokojeni – ne svobodní, ale spokojení.

Svoboda, ve které nejsme na nikom závislí a k nikomu nemáme závazek, se může stát příčinou všech trápení. Vždyť ze strany přírody trávíme část našeho života podle živočišných zákonů, potřebujeme jídlo, sex a rodinu. To jsou nezbytné potřeby našeho těla.

Když se dnes odtrháváme od rodiny, vytváříme problém, protože se ocitáme v neznámém světě, jako bychom byli ve vesmíru. Člověk, který není svázán s rodinou, je volný jako vítr: dnes tady, zítra tam. Muži jako věčnému dítěti, se to může líbit a připadat jako hra. Ale to je jenom dočasné, po určitou dobu a ve výsledku to vede ke špatným událostem.

A sexuální vztahy nemohou být úplně svobodné. Ačkoli nejsem svatoušek, věřím, že by měly být uspořádány, a ne jako dnes, protože to vede k nepříjemným následkům. Totéž platí pro výživu. Všechno, co se týká našeho živočišného těla, musí být odměřeno podle normy vhodné pro zdravou existenci.

Proto se domnívám, že móda bezstarostného života brzy přejde. Jako vždy nastane uvědomění zla tohoto vývoje, který člověku neukládá žádné omezení, a přirozenou cestou se najednou začne navracet zpět.

Jak vidí věda kabala zvláštní sílu ženy?

Kabala považuje ženskou sílu za základ přírody. Žena musí vzít otěže do svých rukou a více se podílet na řízení světa než nyní. Musí využít sílu svého vlivu na muže, který je slabší než ona.

Neobviňuji ženy, ale mají příležitost pečlivě popřemýšlet o tom, co by měly dělat v tomto světě, a nečekat, než se svět změní k lepšímu.

Ženy by měly požadovat od muže, aby se stal mužem, to znamená zabezpečit ženské části lidstva to, co je nezbytné pro normální ženu: dům, děti, rodina, jídlo, oblečení, klid, spokojenost – vše, co potřebuje ženská přirozenost. Nepotřebuje nic více a muž je povinen jí to zaopatřit – proto existuje.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *