Znovunalezení podnikatelského soukolí

Globální ekonomika potřebuje jednotku intenzivní péče. A stejně jako doposud není dostupný žádný lék, který by se s koronavirem vypořádal nebo bránil v jeho šíření, tak není po ruce ani léčebná kůra na nejisté zdraví podnikání a průmyslu. Stoupající nezaměstnanost a předtucha ekonomické prognózy představují pro Ameriku a zbytek světa velké výzvy.

Každý den je stále více a více jasnější, že se před našima očima odehrává něco nového, co výrazně změní náš postoj k životu, podnikání, rodině, sobě samému i ke světu obecně. Pokud přestaneme lpět na minulosti a přivítáme globální proces, kterým procházíme s otevřenou myslí, budeme schopni relativně snadno projít porodními bolestmi při zrození nového světa.

V celé historii se sociálně-ekonomické struktury mnohokrát měnily: například od kmenové společnosti ve starověku k následnému otroctví a feudalismu a dále až ke kapitalismu a komunismu. Nyní vstupujeme do nového uspořádání, které bude zcela odlišné od všeho předešlého, protože bude založeno na nových principech v lidských vztazích.

Již v minulém století efekt motýlích křídel a další modely dynamických komplexních systémů počaly ilustrovat naši vzájemnou provázanost a závislost. Dosud jsme nebyli schopni se vnitřně ztotožnit s významem této vzájemné závislosti. Ale naše zkušenosti s pandemií a jejími důsledky nám neponechaly jinou možnost, než budovat sociální, politické, průmyslové a hospodářské struktury s obnovenou vizí.

Rytmus života

Pandemie nám přišla upřímně připomenout, že si všichni musíme být vzájemně blíže, abychom si uvědomili, že svět, ve kterém žijeme, je integrálně propojen. Můžeme pokročit do našeho následujícího stupně vývoje lidstva jemně, pohodlně a rychle, s jasnějším pochopením toho, co je třeba udělat a kam bychom měli směřovat. Není třeba čekat na určení směru od dalších bolestivých úderů.

Když se ohlédneme zpět, připadá nám, že jsme byli šťastní a spokojení s povrchním životem, protože jsme si zvykli na to, co jsme vybudovali, a nebyla tam žádná motivace ke změně. Ukázalo se však, že život má svůj vlastní dynamický rytmus, který se nezastavil, aby zkontroloval naše preference. Dnes jsme v přechodném období, ve kterém se musíme změnit jako lidské bytosti, což bude mít nevyhnutelně dopad i na svět podnikání.

Nejprve si musíme uvědomit, že žijeme v nové éře, která vyžaduje zásadní transformaci. Koronavirus nám naznačuje, že ať už to chceme nebo ne, musíme tuto změnu přijmout, protože bez ní nemáme budoucnost.

Je také důležité pochopit, že nutnost změny jasně přichází z přírody, a nikoli od nějaké vlády nebo finanční skupiny. Příroda je chytřejší a silnější než my všichni dohromady. Pokud chceme přežít, musíme pochopit, kam nás evoluce vede – k integraci a vzájemné ohleduplnosti.

Už žádné roztáčení soukolí

Příroda nás přibližuje k harmonii s integrálním světem, protože integrace je nejvyšší zákon přírody, nejvyšší princip. Jedna jediná síla působí v celém přírodním systému a veškerá realita je jí řízena tak, že nás vede k jednotě mezi námi a přírodou.

Zásadní změnou, kterou příroda požaduje, je způsob, jak organizujeme společnost. Vnitřním impulsem a hybnou silou je altruismus a starost o druhé, ne nekonformní egoismus. Jinými slovy, požadovaná transformace se nezaměřuje přímo na obchod a průmysl. Jejím cílem je vnitřní proměna člověka, nová perspektiva a způsob vzájemného působení na mezilidské úrovni.

Ačkoli organizace nyní pracují na konsolidaci své pracovní síly, tak musí dojít k zásadně odlišnému typu konsolidace, který je založen na novém integrálním pohledu. Až dosud byl úspěch organizace, obchodu nebo týmu definován hodnotami egoistického soupeření: „my“ se shromažďujeme, abychom překonali konkurenci – vizi založenou na mentalitě „my“ a „oni“.

Zákon integrace

V integrálním pohledu na novou realitu, do které jsme vstoupili, jsme všichni jeden organismus zvaný lidstvo. Naším cílem je být nejlepšími v tom, co děláme, pro dobro ostatních, ne pro nafouknutí našich peněženek. Pracujeme s cílem prospět všem a to je to, co nás vede jako průvodce na každém kroku. Pokud například zjistíme, že někdo jiný dělá tu samou věc lépe než my, nepokusíme se ho zničit; naopak, poskytneme mu plnou podporu.

Integrální vize zvyšuje laťku z omezeného individuálního prospěchu ku prospěchu celého systému. Nová pravidla hospodářské soutěže stanoví, že aktivní by měly zůstat pouze ty části systému, které jsou skutečně nezbytné a prospěšné pro celek.

Implementace integrálního zákona v podnikání vyžaduje znalosti a trénink. Majitelé, manažeři a zaměstnanci, ti všichni se musí naučit, jak spolupracovat hladce jako podstatná součást jednoho systému. Aby to bylo možné provést, musí se všichni dozvědět o zákonu integrace. Odkud pochází, co zahrnuje, co od nás vyžaduje, proč jej musíme dodržovat a co z toho získáme – úspěchy, které nám může přinést na úrovni jednotlivce i celku.

Ti, kteří se věnují implementaci integrálního zákona ve svém podnikání nebo organizaci, budou prosperovat. Čím budou naše vztahy vřelejší, ohleduplnější a více podporující, tím větší úspěch bude mít naše podnikání. Toto je nové obchodní soukolí, díky kterému se svět bude otáčet.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *