Odhalené tajemství všech rozvodů?

Velkým celosvětovým problémem jsou rozvody. Za posledních 40 let vzrostl počet lidí, kteří odchází ze vztahu na dvojnásobek. Počet rozvodů překračuje 70%.

Důvody k rozvodu jsou: neuvážený vstup do manželství, manželství z vypočítavosti, manželská nevěra, sexuální nespokojenost, neslučitelnost povah, psychologická nepřipravenost na rodinný život, alkoholismus a ještě mnoho jiných důvodů.

Proč se to děje?

Moderní člověk vedle sebe nedokáže vystát dalšího člověka delší dobu. Nemůže! Jednoduše proto, že je velký egoista. Jeho egoismus se zvětšil, protože ego v něm neustále roste. Jsme již na takovém stupni egoistického vývoje, že člověk nemůže ve své blízkosti vystát jiného člověka.

Lidé přicházejí k rozhodnutí, že je lepší se rozvést, nebo zůstat vedle sebe jako dva „cizí“, protože je těžké odejít, nebo je zde jiná kalkulace.

Ale i přesto stále existují silná manželství. Můj přítel je ženatý 38 let. Já se již blížím ke zlaté svatbě. Jenže žiji mezi manželkou, dětmi a prací. To také není normální život. Nemůžu být považován za vzor.

Ale rozvod – nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Nikdy jsem si nepomyslel, že bych se mohl rozvést a opustit manželku a děti. Ne. Koupil jsem byt a přepsal jsem ho na manželku. Nemám vůbec nic! Postaral jsem se o děti, aby byli zabezpečené, měli vzdělání, domov a všechno ostatní. Starám se o členy rodiny tak, aby mě nechali a já se mohl věnovat své práci. To je nejdůležitější. Pokud máte děti, musíte se o ně postarat.

Děti jsou nejdůležitější.

Právě to je problém rozvodu. Dítě pociťuje, že nemá otce, mámu. Trpí nepřítomností rodiče – kteréhokoliv! Samozřejmě, že více mámy, ale také potřebuje i tátu. Hromadí se to v něm. To se neodpouští!

Děti považují odchod otce od rodiny za zradu, za rozvod s nimi. A to nezapomínají, dítě to cítí, že „otec mě opustil.“ A to je samozřejmě velmi obtížné.

Říká se: „Láska se vytratila“ – a tím se to ospravedlňuje. Jaká láska? Kam se vytratila? Nerozumím… Vím jen jedno: pokud lidé žijí společně a jsou-li více či méně chápající, vzdělaní, tak mohou vytvořit takový vztah, že jim spolu bude příjemně a pohodlně. Protože, co je v podstatě manželství? Společné hospodaření, vzájemná podpora a pomoc, a to je uspokojující. A všechno ostatní se v člověku každých pár let mění jiným směrem.

Role ženy a muže ve vztahu, aby se manželství udrželo.

Nezbytná je výchova. Taková – že ať se děje, co se děje – za každých okolností a všemožných stavů, které během života provází každého, že člověk ví, a musí to mít na paměti po celý život, že má rodinu, a má povinnost ji udržet a podporovat. A pak musí vědět, že na pocitech nejde nic postavit.

Muž hledá v ženě něco ze své matky. A pokud najde, pak to zajistí jeho náklonnost k ní. Pokud žena chápe, že muž hledá matku, zajistí to svazek.

V Tóře se říká, že naši předci přivedli nevěstu do stanu tchyně, a poté, co s ní nějakou dobu žila, se s ní muž oženil.

To znamená, že se od jeho matky naučila, jak pečovat o svého muže, co miluje, co nemá rád a tak dále. Sledovala a studovala všechno. Učila se, jak být matkou svému manželovi. Byla přivedena do stanu tchyně ne proto, aby se naučila být manželkou, ale aby se naučila být mu matkou. Nemáte ponětí, jak se muž připoutá k ženě, když mu připomene jeho matku. Bude se na ni dívat jako dítě! Pořád v ní bude milovat svoji matku. A nikdy se nebude chtít rozvést.

Je problém, když manželka říká: „Jdi ke své matce! Nejsem tvoje matka! Ať ti ona peče tvé koláče!“

Pravděpodobně důvodem velkého procenta rozvodů je, že žena na sebe nebere roli matky. Když žena chce udržet muže, aby byl jenom její, musí to udělat právě tak! Pouze tak, nezbývá nic jiného. Je to v Tóře, a je to napsáno černé na bílém v Bibli.

Možná teď odhalujeme tajemství všech rozvodů a nebude potřeba rady psychologů.
Toto je tajemství správného vztahu. Když bude muž vidět v manželce svou matku, nikam od ní neuteče.

Pokud se muž drží rodiny, není potřeba nic dalšího. Tím je žena zabezpečená a tudíž v něm nachází to, co hledá. A muž udělá vše pro to, aby byla spokojená. Každý den ji zahrne komplimenty.

Bude vydělávat peníze a bude pracovat, vím to jistě, je to v podstatě člověka. Žena potřebuje od muže nejen zabezpečení, ale také jeho pozornost k ní, k dětem, k domácnosti.

Vdávejte se a žeňte se.

Jednoduchá rada! Nevěsta navštíví tchyni, aby se od ní naučila všem slabostem jejího syna. A pak s touto dovedností umí pracovat jako žena: udělat něco, co mu připomíná jeho matku. A tím si muže kupuje hned, okamžitě a navždy. A muž udělá všechno, co si ona bude přát. Muž to potřebuje, muž nerodí, zůstává dítětem, a proto si ho žena může kupovat.

Úloha muže?

Muž musí přinést vše, co žena v materiálním světě vyžaduje. Ale v duchovním světě a v duchovním vývoji – tam je všechno jinak, naopak.

Rodina nesmí zasahovat do duchovního vývoje muže. To je jeho výsada, právo, je to jen jeho osobní volba. V tom je on muž a hlava rodiny. V duchovním vývoji rozhoduje muž, v materiálním vývoji rozhoduje žena.

A když muž rozhoduje v duchovním vývoji, pak je úlohou ženy dát mu příležitost pečovat o svou duši. A i pak jí poskytne vše, co potřebuje. Dvojnásobně!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *